Zonnepaneelbezitters op het verkeerde been door verschillen in berekening terugleverkosten

14 MEI 2024 14:49 | https://www.energievergelijk.nl/nieuws

Het kiezen van een energiecontract is voor huishoudens met zonnepanelen een complexe puzzel. De uiteenlopende methoden waarmee terugleverkosten worden berekend, zaaien verwarring en leiden tot grote verschillen in de energierekening. Dat blijkt uit een analyse van energievergelijk.nl. 

Terugleverkosten worden betaald voor de elektriciteit die huishoudens met hun zonnepanelen aan het net terugleveren. De manier waarop de kosten worden berekend, kan per energieleverancier echter sterk verschillen.

Drie berekenmethoden

Allereerst zijn er leveranciers die klanten een hoger vastrecht rekenen, ongeacht hoeveel elektriciteit er wordt teruggeleverd. Anderen gebruiken een systeem van staffels, waarbij de kosten oplopen naarmate de klant meer teruglevert. Ten slotte zijn er leveranciers die een specifiek tarief per teruggeleverde kilowattuur rekenen.

Energie-expert Koen Kuijper maakt zich zorgen over de manier waarop energiebedrijven terugleverkosten in rekening brengen: “Dagelijks spreek ik zonnepaneelbezitters die door de wirwar van methodes en tarieven door de bomen het bos niet meer zien. Het vergelijken van energiecontracten is voor hen een behoorlijke opgave.”

Meer dan 900 euro verschil in kosten

De verschillende berekenwijzen van de energieleveranciers zorgen voor grote verschillen in de energierekening.

Met zes zonnepanelen betaalt een klant jaarlijks tussen de 54 euro en 294 euro aan terugleverkosten. Bij een systeem van 12 panelen schommelen de kosten tussen de 54 en 338 euro. Naarmate het aantal zonnepanelen en de totale hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit toeneemt, worden de prijsverschillen nog groter. Met 24 panelen kan het verschil in de energierekening oplopen tot circa 900 euro.

De verschillen beperken zich niet alleen tot de terugleverkosten, merkt Kuijper op. “Energieleveranciers hanteren soms ook andere tactieken die zonnepaneelhouders ontmoedigen, zoals het niet aanbieden van overstapkortingen en het schrappen van driejarige contracten uit hun aanbod.”

Gestandaardiseerde berekenwijze

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn terugleverkosten redelijk, en mogen energiemaatschappijen onderscheid maken tussen huishoudens met en zonder panelen. Wel wil de toezichthouder dat het vergelijken van energiecontracten in combinatie met zonnepanelen eenvoudiger wordt

“Het zou nog beter zijn als de overheid de salderingsregeling afbouwt, zodat huishoudens zelf meer worden gestimuleerd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Leveranciers zullen de terugleverkosten dan vanzelf opheffen”, stelt Kuijper.

Totdat dit zover is, is Kuijper voorstander van een gestandaardiseerde en transparante berekenwijze van terugleverkosten. Ook de belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) dringt hier op aan.

De VVD heeft hierover recent een voorstel ingediend dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen