'Ga niet blind mee met AI-trend voordat je weet hoe deze de bedrijfsstrategie ondersteunt'

01 DEC 2023 13:17 | Boer & Croon
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Johan Traa

Aanleiding:
Vertrouwen in eigen data is opmerkelijk laag

Met de huidige technologische ontwikkelingen wordt het steeds eenvoudiger om data te verzamelen en hier informatie uit te destilleren die de directie  inzichten kan verschaffen. Maar we zien steeds vaker dat bedrijven zich te veel bezighouden met data en hierbij hun bedrijfsstrategische doelen uit het oog verliezen.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse organisaties weinig vertrouwen heeft in de kwaliteit van eigen data. Men blijkt bang om de boot te missen als er niet direct wordt ingezet op opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie. In plaats van blindelings mee te gaan met trends, kunnen bedrijven beter focussen op hun kernprocessen en doelen, voordat ze technologieën gaan implementeren.

Met deze houding dreigen de werkelijke bedrijfsdoelen namelijk ondergesneeuwd te raken. De eigen strategie zou leidend moeten zijn. Digitale strategie en datastrategie zijn slechts middelen om gestelde doelen te bereiken. Een van de oorzaken van die focus op een datagedreven aanpak, is dat dit vaak vanuit IT wordt geïnitieerd, waar eigenlijk de CFO het voortouw zou moeten nemen. Want die zet de bedrijfsstrategie voorop en vraagt aan IT welke technologie kan ondersteunen om de doelstellingen te behalen. Daar volgt dan een digitale strategie uit, en niet andersom. Digitale strategie mag nooit leidend zijn.

Angst is nooit een goede raadgever, en FOMO (Fear Of Missing Out) al helemaal niet. De directie moet zich niet laten afleiden door nieuwe technologie. Dat betekent niet dat deze achterwege moet worden gelaten. Integendeel, het is van belang om van relevante technologische ontwikkelingen kennis te nemen en te analyseren welke impact dit op de eigen bedrijfsvoering kan hebben.

Ook zien we vaak dat non-tech-bedrijven zelf AI-tools gaan ontwikkelen, terwijl het verstandiger is om te kiezen uit de bewezen AI-tools die op de markt verkrijgbaar zijn. Blijf bij je corebusiness en laat datatechnologie aan specialisten over.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen