'Omgangsrecht grootouders: nieuwe wet biedt kansen voor opa’s en oma’s'

17 JUN 2024 13:36 | DAS
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Lennard van Kesteren

Aanleiding:
Minister: omgangsrecht grootouder-kleinkind moet laagdrempeliger

Het is hoog tijd dat er duidelijkheid komt over het wetsvoorstel om het omgangsrecht tussen grootouder en kleinkind laagdrempeliger te maken. In de praktijk zie ik dat rechtbanken in ons land anders omgaan met de anticipatie op dit wetsvoorstel.

Grootouders die hun kleinkinderen niet of nauwelijks zien kunnen een omgangsverzoek indienen bij de rechtbank. Om recht te hebben op een omgangsregeling moet sprake zijn van ‘family life’. Je moet aantonen dat je een nauwe band hebt die verder gaat dan het gebruikelijke opa-en-oma-contact.

‘Family life’ laten vervallen

Er is een wetsvoorstel om deze drempel van ‘family life’ te laten vervallen. Iedere opa en oma kan dan, ongeacht of er family life was of is, een omgangsverzoek indienen. Grootouders die hun kleinkind zelfs nog nooit gezien hebben, maar daar wel een band mee willen opbouwen, kunnen dan verzoeken om omgang.

Verwacht toename omgangsverzoeken

Ik verwacht dat veel grootouders zo’n omgangsverzoek zullen indienen als de wet er komt, omdat de groep grootouders zonder family life nu geen omgangsrechten hebben. Na de invoering van deze wet heeft iedere opa en oma een recht op omgang.

Rechtbanken oordelen verschillend

Ik zie dat er momenteel verschillen zijn in de manier waarop rechtbanken in ons land anticiperen op dit specifieke wetsvoorstel. In 2023 anticipeerde de Rotterdamse Rechtbank in een uitspraak al op dit wetsvoorstel en werd de family life-toets overgeslagen.

In een recente zaak van juridisch dienstverlener DAS deed de rechtbank in Roermond het tegenovergestelde. Deze rechtbank anticipeerde niet op het wetsvoorstel. Zij gaf aan dat het onduidelijk is of en zo ja, wanneer deze wet zal worden ingevoerd en of de uiteindelijke wet gelijkluidend aan het wetsvoorstel zal zijn als deze wordt ingevoerd. De rechtbank acht het dan ook te vroeg om hierop vooruit te lopen en past de geldende wet- en regelgeving toe.

Meer binnen de rubriek Recht