'Meer nodig dan alleen zorg om gezondheidsramp te voorkomen'

18 JUN 2024 15:15 | Movisie
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Roos Scherpenzeel

Aanleiding:
Fondsen willen meer actie voor een gezonder Nederland - Skipr

Het gaat niet goed met de gezondheid van onze inwoners in Nederland, stellen 22 gezondheidsfondsen in hun manifest. Zij willen het voortouw nemen en een top organiseren. Maar vergeet ook niet de sociale kant van gezondheid. Inmiddels weten we dat bestaanszekerheid en het investeren in een bloeiende sociale basis dé ingrediënten zijn om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Denk aan kunnen meedoen aan sociale activiteiten, waardevol werk hebben en minder eenzaam zijn. Dit alles heeft een positieve invloed op gezondheid. 

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft als doel een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde inwoners die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Niet voor niets staat het versterken van de sociale basis als één van de hoofddoelen in het GALA.

Naast de focus op gezondheid is het daarom goed om de impact van de sociale kant niet te vergeten. Dat betekent dat je vanuit inwonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de overheid bij het maken van beleid en uitvoeringsplannen en de feitelijke uitvoering daarvan (denk aan ketenaanpakken) aandacht moet hebben voor het effect van ontmoeten, erbij horen, van betekenis zijn en invloed hebben. De vele zorgcoöperaties, wijkbedrijven en grote en kleine bewonersinitiatieven verdienen hierbij aandacht.

Voor meer informatie, neem contact op met de expert Roos Scherpenzeel. Bij overname van de quote, altijd de naam van Movisie en de expert vermelden.

Meer binnen de rubriek Zorg