Rathenau Instituut presenteert conclusies generatieve AI aan staatssecretaris Van Huffelen

12 JAN 2024 11:31 | Rathenau Instituut

De opkomst van generatieve AI-systemen versterkt bekende risico’s van digitalisering, zoals discriminatie en onveiligheid. Daarnaast brengt de technologie nieuwe risico’s met zich mee voor intellectueel eigendom en menselijke ontwikkeling. Het huidige en aangekondigde beleid moeten worden doorgelicht en aangescherpt. Dit concludeert het Rathenau Instituut uit onderzoek, dat tijdens Het Generatieve AI event op 18 januari in Den Haag wordt overhandigd aan staatssecretaris Van Huffelen.

Het Rathenau Instituut deed onderzoek op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het kader van de ontwikkeling van de kabinetsvisie op generatieve AI. Tijdens Het Generatieve AI event licht onderzoekscoördinator Linda Kool de bevindingen van het Rathenau Instituut toe. De Rathenau Scan Generatieve AI is gebaseerd op literatuurstudie, werksessies en interviews met deskundigen.

Het Rathenau Instituut beveelt beleidsmakers en politici aan om nationaal en Europees beleid, waaronder de AI Act, door te lichten en aan te scherpen en de mogelijkheid te creëren om risicovolle generatieve AI-systemen van de markt te halen. In de tussentijd zijn ondersteuning van toezicht, afspraken met ontwikkelaars en maatschappelijk debat nodig over de wenselijkheid van generatieve AI-systemen zoals ChatGPT, Bard en DALL-E.

Generatieve AI biedt overzicht van de soorten toepassingen van generatieve AI en de maatschappelijke impact ervan. Generatieve AI-systemen vormen een doorbraak in de digitalisering, omdat ze in tegenstelling tot andere AI-systemen veel verschillende taken kunnen uitvoeren en kunnen werken met verschillende modaliteiten: tekst, beeld en geluid, maar ook met eiwitstructuren of chemische verbindingen. De technologie is aanzienlijk beter in taal dan andere AI-systemen, waardoor mensen door een chatbot kunnen worden aangesproken, vermaakt of verleid, en een AI-systeem ook niet-routinematige taken kan overnemen.

Het Generatieve AI event wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vindt plaats op 18 januari van 9.15 – 15.30 uur in Museum Beeld en Geluid in Den Haag (Zeestraat 82). Meer informatie over het evenement is te vinden op: https://www.lanceringseventai.nl/home/.

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media