'Een uniform basisaanbod schuldhulp in elke gemeente geeft inwoners rust en duidelijkheid'

23 JUN 2023 12:55 | Wolters Kluwer Schulinck

Dit is een expertquote van Patricia Eickmans-van der Poel, Juridisch specialist schuldhulpverlening, Wolters Kluwer Schulinck

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Meer oog voor burgers bij hulp met schulden | Nationale ombudsman

In het nieuwsbericht ‘Meer oog voor burgers bij hulp met schulden’ pleit de Nationale Ombudsman voor het verkleinen van de verschillen tussen gemeenten als het gaat om schuldhulp. Het moet helder zijn wat een burger minimaal van zijn gemeente mag verwachten.

Daarom wordt nu gedacht aan een basisaanbod van hulpverlening en kwaliteit die voor iedere gemeente hetzelfde is. Zo’n voorspelbare basis geeft rust en duidelijkheid aan iemand met schulden.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft gemeenten op dit moment alle de ruimte om de schuldhulp aan hun inwoners volledig zelf in te vullen. Zo kan hulpverlening makkelijker afgestemd worden op de lokale omstandigheden. Dat blijft belangrijk. Maar om de verschillen in aanbod en kwaliteit tussen gemeenten te verkleinen is het wel nodig om opnieuw te kijken naar de juiste balans tussen uniformiteit en beleidsvrijheid voor de gemeenten.

Gelukkig geeft ook de minister in de voortgangsrapportage aan dat het belangrijk is dat iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot een vergelijkbare kwaliteit van dienstverlening.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid