'Van der Wal moet het stikstof rekenmodel tegen het licht houden'

11 MRT 2024 14:58 | HaskoningDHV Nederland B.V.
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Mathijs Bicknese

Aanleiding:
Van der Wal: stikstofdoelen halen is moeilijker dan eerder gedacht

Afgelopen week verscheen er weer een bericht dat het behalen van de stikstofdoelen moeilijker is dan eerder gedacht. Maar meten we dit wel op de juiste manier? Stikstofimpact wordt momenteel berekend aan de hand van een, mijns inziens, beperkt rekenmodel dat een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Als dit rekenmodel voor stikstofimpact niet wordt aangepast, halen we de stikstofdoelen niet.

Het huidige model hanteert een afkapgrens van 25 kilometer. Dat betekent dat niet het volledige effect van grote veranderingen bij bedrijven of de landbouwsector in kaart worden gebracht, omdat de impact buiten de grens van 25 kilometer niet wordt meegerekend. Daarom zouden we voor grote veranderingen maatwerk moeten toepassen bij het berekenen van de impact, zonder de grens van 25 kilometer. Voor kleinschalige ingrepen kan het bestaande model gebruikt worden.

Een vergelijkbare discussie over CO2­ reductie vindt nu plaats met het bedrijfsleven. Mogelijk kunnen deze maatwerkafspraken ook een oplossing zijn voor het stikstofvraagstuk. Hiermee zullen we niet direct het stikstofprobleem oplossen, maar het is wel een stap in de goede richting om de stikstofdoelen sneller en effectief te halen. 

Blijf op de hoogte binnen deze rubriek

Dit is een origineel bericht van HaskoningDHV Nederland B.V.

Ga naar alle berichten van deze organisatie.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid