'Overheid en DNB moeten impact maatregelen witwassen en terrorismefinanciering toetsen'

12 APR 2023 09:32 | Movisie

Dit is een expertquote van Mellouki Cadat,Senior onderzoeker en projectleider bij Movisie

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Moslims ervaren extra discriminatie tijdens ramadan | ANP

Moslims in Nederland ervaren discriminatie door financiële instellingen en banken, vooral tijdens de ramadan, lazen wij op verschillende nieuwssites. Deze vorm van discriminatie is gericht tegen moslims in het bijzonder en kan negatieve gevolgen hebben voor hun mogelijkheden om financiering te verkrijgen voor bijvoorbeeld de bouw van moskeeën.

Moslimorganisaties krijgen tijdens de ramadan te maken met problemen bij het verwerken van donaties via online betalingsdiensten zoals Mollie. Volgens de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) zijn er verschillende meldingen over Mollie, dat plotseling werd geblokkeerd voor moslimorganisaties, wat duidt op discriminatie.

Een woordvoerder van Mollie stelt dat liefdadigheidsinstellingen en stichtingen het lastiger hebben om toegang te krijgen tot het financiële systeem vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Mollie ontkent echter dat religieuze discriminatie een rol speelt in zijn beslissingen. 

Hoe kunnen financiële instellingen en banken zorgen voor een eerlijke en gelijke behandeling van alle religieuze groeperingen, zonder in te boeten op de naleving van wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering?

Uit onderzoek van het Kennisplatform Inclusieve Samenleving (KIS) naar institutioneel racisme komt naar voren dat het belangrijk is om de processen, beleid en regels binnen de organisatie onder de loep te nemen. Belangrijk is om na te gaan of deze (onbedoeld) zorgen voor ongelijkheid op grond van onder meer religie en afkomst.

Om huidige misstanden recht te zetten, raden wij de overheid en De Nederlandsche Bank aan om de impact te toetsen van bestaande maatregelen inzake witwassen en terrorismefinanciering op cliënten met een moslimachtergrond. Als bestaande criteria op basis van religie en/ of afkomst personen en/ of organisaties uitsluiten, is het zaak om deze aan te passen. Er is dan namelijk sprake van institutioneel racisme.

We bevelen verder aan om, samen met consumentenorganisaties, nieuw beleid eerst te toetsen op mogelijk onbedoelde effecten voor mensen op grond van onder meer religie en afkomst. Maatregelen die de financiële instellingen kunnen nemen om zowel discriminatie van moslims door financiële instellingen en banken, als witwassen terrorismefinanciering tegen te gaan, zijn bijvoorbeeld transparante en objectieve criteria te hanteren bij het beoordelen van financieringsaanvragen van religieuze organisaties.

Vanuit het beginsel 'nothing about me, without me' bevelen we consumentenorganisaties bij deze aanpak bovendien aan om aan inwoners met een moslim-achtergrond een vorm van instemmingsrecht te geven, en daarmee een prettige en nuttige klantenreis te waarborgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze expert Mellouki Cadat, of de communicatieadviseur van dit onderwerp Paul van Yperen via 030 - 789 2235 / p.vanyperen@movisie.nl. Bij overname van de quote, altijd de naam van onze expert en onze bedrijfsnaam Movisie vermelden. Dit is een expertquote in het kader van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Zie http://www.anp.nl/experts

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid