'Werkgevers moeten preventie zien als businessmodel tegen ziekteverzuim'

01 JUN 2023 16:42 | Smart Health

Dit is een expertquote van Suzanne van Pelt, CEO en co-founder, Smart Health.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Ziekteverzuim hoger dan ooit, kosten stijgen naar 27 miljard | Economie | AD.nl

Vorig jaar kostte het ziekteverzuim in Nederland 27 miljard euro. De enige manier om dit bedrag bewezen effectief te verlagen, is inzetten op preventie. Werkgevers spelen hierin mijns inziens een cruciale rol. Als stakeholder kunnen zij enerzijds actief bijdragen aan de gezondheid van hun medewerkers. Bovendien kunnen ze de maatschappij, inclusief de overheid activeren om veel meer te investeren in preventie. We moeten ons realiseren dat preventie op lange termijn een veel winstgevender model is. Voor bedrijven maar ook voor de hele samenleving.

Een zieke medewerker kost al gauw zo’n 250 euro per dag, terwijl voor een veel lager bedrag per persoon per jaar effectief gewerkt kan worden aan gezondheidspreventie waarmee ziekte wordt voorkomen. Wanneer een organisatie precies zou weten wat de gezondheidsindex is van het bedrijf, en op welke punten deze nog verbeterd kan worden, is het in mijn ervaring mogelijk om het ziekteverzuimcijfer met 20 procent te verlagen. In theorie zou dat voor Nederland dus een kostenverlaging van 5,4 miljard euro kunnen betekenen.

Een gezondheidsindex levert inzichten op, waarmee gerichte maatregelen genomen kunnen worden die verzuim deels kunnen voorkomen. Waarom investeren in een bedrijfsfitness als gebrek aan beweging niet het belangrijkste probleem is? Of waarom het aanbod in de kantine aanpassen als stress op bepaalde afdelingen een groter probleem is dan gezonde voeding? Meten is weten; de oplossing ligt in een gerichte analyse en een aanpak gebaseerd op medisch gevalideerde data. Zowel voor bedrijven als in de publieke sector.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen