'Focus niet alleen op bouwproductie, maar ook op betaalbaar en passend wonen'

22 MEI 2024 09:07 | BLG Wonen
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Georgette Lageman-Ledegang

Aanleiding:
CBS: Nederland is rijk en gelukkig, welvaart wel ten koste van latere generaties

Op het gebied van wonen staat de brede welvaart voor de generatie tot 35 jaar onder druk, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Nog te vaak horen we dat woningzoekenden hun wensen dus maar moeten aanpassen. Het stadium van 'niet zeuren en schikken' zijn we echter wel gepasseerd nu.

Dat koopstarters het de afgelopen veertig jaar op de woningmarkt steeds moeilijker hebben gekregen, blijkt ook uit ons eigen onderzoek. Over deze lange periode gemeten nam de koopkloof alleen maar toe. Een starter moet bovendien gemiddeld een ton per jaar verdienen om de gemiddelde koop. We zien niet alleen dat de tweedeling tussen 'haves’ en have nots' scherper wordt.

Wie in het bezit is van een eigen woning, lost in 10 jaar tijd zo’n 60.000 euro af. In de huidige – overspannen - woningmarkt, loopt ook de overwaarde van woningen op. Wie deze waarde verzilvert, kan via schenkingen zijn/haar kinderen weer op de woningmarkt helpen. Kortom, de kloof wordt in tijden van woningschaarste alleen maar groter.

Ook in het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen staat de woningproblematiek hoog op de agenda. Vooral de bouw van nieuwe woningen staat centraal. In onze optiek zou er daarnaast meer focus moeten komen op de toegankelijkheid van de woningmarkt. Zorg er daarom ook voor dat woningen betaalbaar en passend zijn, zodat de woningmarkt voor toekomstige generaties ook kwalitatief aansluit.

Meer binnen de rubriek Wonen