'Het verhuren van woningen moet voor verhuurders rendabel blijven'

31 JAN 2024 11:08 | BLG Wonen
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Georgette Lageman-Ledegang

Aanleiding:
Vier grote steden: voer wet in die hoge huren in vrije sector aan banden legt

De Tweede Kamer praat woensdag 31 januari over de Wet betaalbare huur. De wet die de wethouders van de vier grote steden omarmen om de woekerhuren in de vrije sector aan banden te leggen. Deze problematiek beperkt zich echter niet tot de grote steden. Vanuit heel Nederland melden duurhuurders zich bij BLG Wonen om te kijken of ze niet naar een koopwoning kunnen verhuizen, vanwege de hoge woonlasten van hun huurwoning. Omdat te hoge huren de woningmarkt ontoegankelijk maken, steunen wij het aan banden leggen van de middenhuren.

Tegelijkertijd maken wij ons wel zorgen over de omvang van de vrije huursector. De vrije huursector is belangrijk voor iedereen die niet wil of kan kopen. Het verhuren van woningen moet voor verhuurders dan ook wel rendabel blijven. Een reeks van (fiscale) maatregelen treft hen nu. Als we niet uitkijken loont het te weinig om te beleggen in huurwoningen waardoor het aanbod afneemt. Wij pleiten er daarom voor om de stapeling van maatregelen te heroverwegen. Want een gezonde wisselwerking tussen de huur- en koopmarkt is essentieel om te voorzien in de groeiende behoefte aan woonruimte.

Meer binnen de rubriek Wonen