'Afgestudeerden die woning willen kopen gebaat bij stabiel beleid rond studiefinanciering'

07 MRT 2024 16:58 | BLG Wonen
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Georgette Lageman-Ledegang

Aanleiding:
https://www.telegraaf.nl/financieel/1585770389/pechgeneratie-heeft-ook-pech-met-hypotheek

De studieschuld in Nederland blijft toenemen. Dat vinden we vanuit BLG Wonen een zorgelijke ontwikkeling. (Oud-)studenten verdienen tijdens en na hun studie eerlijke kansen op de woningmarkt. Hoge studieschulden vertalen zich echter vaak naar een slechtere positie op de woningmarkt. Vermogende ouders bieden dan soms een uitweg. Maar hoe eerlijk is het voor de studenten die geen ouders hebben die kunnen bijspringen en daardoor minder kansen hebben op de woningmarkt?

De invoering van de nieuwe hypotheekregeling om niet meer naar de hoogte van de studieschuld te kijken, maar naar de openstaande schuld, is een verbetering. Zo wordt er meer rekening gehouden met extra tussentijdse aflossingen. De vooruitgang wordt echter tenietgedaan door de gestegen rente. Die is voor oud-studenten die de schuld in 35 jaar aflossen meer dan 5,5 keer verhoogd. Dit heeft een negatieve impact op de toegankelijkheid van de woningmarkt voor ex-studenten. 

En het blijft dweilen met de kraan open als bij het aangaan van een studiefinanciering er niet nadrukkelijk op de gevolgen van een studieschuld worden gewezen. Zo roepen de webteksten van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vragen op. ‘Loop geen geld mis’, ‘Studiefinanciering is niet altijd een gift’ of ‘U hoeft dus niet maximaal te lenen’. Zouden studenten zich realiseren dat een studieschuld veel impact heeft? En zou de slogan ‘Pas op, geld lenen, kost geld’ niet beter op zijn plaats zijn.

Een stabiel overheidsbeleid op zowel het uitbreiden van de woningvoorraad als het financieren van woonruimte zou veel helpen. Weloverwogen en constant beleid geeft duidelijkheid. En helpt ons als marktpartij om ook ons hypotheekbeleid daarop af te stemmen. Daar zijn oud-studenten die een woning willen kopen bij gebaat.

Meer binnen de rubriek Wonen