'Overheid moet bereikbaarheid regio garanderen en realiseren'

13 MRT 2024 15:31 | RegioBank
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Noraly King

Aanleiding:
Tweede Kamer wil dat provincies zelf openbaar vervoer kunnen verzorgen | RTL Nieuws

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt vandaag een initiatiefwet (NSC, PvdA/GL) die het mogelijk moet maken voor provincies en gemeenten om in de toekomst zelf een ov-bedrijf te kunnen starten. De partijen denken daarmee te voorkomen dat er komende jaren meer bussen en treinen in dunbevolkte regio’s geschrapt worden. Zo hoopt Den Haag dat regio's het gat op kunnen vullen dat ontstaat als bedrijven niet geïnteresseerd zijn in bus- of treinvervoer. Een probleem waar de provincie Zeeland bijvoorbeeld mee kampt. Daar heeft nog geen enkel bedrijf zich gemeld om het busvervoer vanaf 2025 te regelen. In het geval van Zeeland is het dan ook een heel goed dat dat deze provincie straks wellicht kan kiezen voor een eigen ov-bedrijf.

Op dit moment mogen alleen de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een eigen vervoersmaatschappij hebben. In de wet is vastgelegd dat op andere plekken in Nederland commerciële vervoerders zoals Connexxion verantwoordelijk zijn voor stads- en streekbussen en regionale treinen.

Dat dat nu volgens deze partijen anders moet, ben ik ontzettend blij mee. Al een aantal jaar zet RegioBank in op een leefbare regio voor iedereen. Want ook als je in dun bevolkter gebied woont, moet het prettig wonen, werken en leven zijn. Een goede bereikbaarheid ligt daarbij aan de basis.

Vorig jaar riep RegioBank de Tweede Kamer al op om meer aandacht te hebben voor de vele uitdagingen waar de regio voor staat. Een van de punten uit de toen aangeboden Toekomstagenda van de regio was: ‘Garandeer en realiseer als overheid de bereikbaarheid van de regio. Op die basis kan lokaal verder gebouwd worden, geef regio’s meer ruimte om te kiezen voor eigen vervoersopties.’ Dat hier nu een initiatiefwet onder ligt daar zijn we erg enthousiast over.

Het is het begin van meer aandacht voor wat er speelt in alle Nederlandse regio’s. Naast bereikbaarheid zijn er nog meer aandachtspunten die de leefbaarheid ten goede komen. Om die reden organiseert RegioBank op 20 juni alweer de vierde editie van de Nationale DorpenTop. Dit jaar in Zeeland. Een jaarlijks initiatief over de kracht van de regio waar RegioBank de enorme potentie van kleine kernen en dorpen laat zien en tegelijkertijd aandacht vraagt voor de leefbaarheid. Samen met lokale ondernemers, financieel adviseurs, bestuurders, actieve vrijwilligers of experts op het gebied van leefbaarheid in de regio gaan we deze dag in gesprek.

Vanuit RegioBank pleiten we voor structurele investeringen. We roepen Den Haag op een langetermijnvisie te formuleren van en voor de kleine kernen en dorpen. Zodat de overheid niet langer per persoon veel minder in de regio investeert dan in de Randstad, de potentie van de regio benut blijft en inwoners er niet alleen voor staan. Dit, met de ondernemende dan-doen-we-het-toch-zelfmentaliteit, laat de regio nog meer bloeien.

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek