'Vakbondsactie 27 maart: consequentie zware beroepen voor arbeidsmarkt zwaar onderschat'

27 MRT 2024 08:53 | Vakvereniging HZC
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Chris van Veldhuizen

Aanleiding:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/822605108/duizenden-politiemedewerkers-bij-protestactie-in-den-haag

De zwaarwerkregeling en andere regelingen voor vervroegde uittreding dreigen te stoppen. Mensen met zware beroepen die versleten en ‘op’ zijn, kunnen dan niet meer eerder stoppen met werk. Gewoon laten doorwerken om het arbeidsmarkttekort op te vangen zoals VNO/NCW lijkt voor te staan gaat niet werken. De samen met de nieuwe pensioenwetgeving door de overheid bedachte oplossing dat extra beleid op gezondheid en vitaliteit ervoor gaat zorgen dat deze mensen straks wel langer kunnen werken, is volgens Vakvereniging HZC volstrekt naïef.

De regeling om eerder te kunnen stoppen met zwaar werk, loopt eind 2025 af. Er moet dus snel een structurele oplossing komen voor de periode vanaf 2026. In sommige cao’s zoals de cao bouw infra is afgesproken dat de wil er is om deze regelingen ook in de toekomst mogelijk te maken. Maar dan wel onder voorbehoud dat de wettelijke RVU-regeling (regeling vervroegde uittreding) verlengd wordt. En dat staat nu op de helling.

Zonder deze RVU-regeling wordt eerder stoppen voor mensen met lichamelijk zware beroepen in sectoren als de bouw infra, metaal, politie en defensie onbetaalbaar en stopt dit. En dan kunnen werknemers met zware beroepen straks niet meer eerder stoppen en moeten ze door blijven werken tot hun pensioendatum.

De RVU-regeling valt onder het ministerie van SZW. Die wil echter geen initiatief nemen tot verlenging want gelijk met de invoering van de nieuwe pensioenwet wil de overheid ook extra inzetten op het stimuleren van gezonde levensstijl en vitaliteit zodat mensen langer duurzaam inzetbaar zijn en doorwerken tot een steeds hoger wordende pensioenleeftijd. En ook mensen met zware beroepen zouden dit dan vol moeten kunnen houden.

Het ministerie vindt dat als sociale partners het zo belangrijk vinden, ze dan maar onderling afspraken moeten maken. De werkgevers in de bouw infra willen net als de vakbonden wel graag dat de RVU en de zwaarwerkregeling behouden blijven, maar het vreemde is dat de werkgeverskoepelbond VNO/NCW dit tegenhoudt. Want als er te veel mensen van gebruikmaken dan wordt het probleem van de tekorten op de arbeidsmarkt nog groter. Dat is echter een misvatting. De genoemde voorbeelden van zware beroepen zijn echt dermate zwaar dat geen enkel beleid gericht op vitaliteit en gezondheid dit oplost. Meer dan de helft van de mensen in deze beroepen verwacht de pensioendatum niet te halen. Zonder RVU-regeling gaan ze straks de ziektewet in en kosten ze de werkgevers een veelvoud daarvan. 

Grote vakbondsactie 27 maart 2024 HZC vindt het urgent dat de regeling blijft bestaan en doet daarom mee met de grote vakbondsactie van 27 maart op het Malieveld in Den Haag. Deze actie is onder coördinatie van de landelijke politiebonden. Bonden uit andere zwaar werk sectoren zoals Bouw Infra en Defensie zijn gevraagd om mee te doen. Chris van Veldhuizen, econoom en directeur Vakvereniging HZC, lid SER

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws