'Versoepeling Wet inburgering lost probleem voor statushouder niet op'

04 MEI 2023 09:06 | Wolters Kluwer Schulinck

Dit is een expertquote van Guido Le Noble, eindredacteur Inburgering, Wolters Kluwer Schulinck

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Regels financieel ontzorgen statushouders aangepast - Gemeente.nu

De nieuwe Wet inburgering wordt versoepeld. De gemeente hoeft niet altijd meer, als een soort zaakwaarnemer, maandelijkse lasten voor de inburgeringsplichtige te betalen uit diens bijstandsuitkering. Maar eigenlijk was deze opdracht aan de gemeente niet het probleem.

De zorgverzekeringspremie, de huur en het gas, water en licht moeten, eventueel in termijnen, tóch betaald worden, linksom of rechtsom. Het echte probleem is dat de inburgeringsplichtige voor maandelijkse lasten niet, of niet op tijd genoeg inkomen heeft.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid