Rli brengt op Black Friday advies uit over het afbouwen van de wegwerpmaatschappij

07 NOV 2023 11:33 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Vrijdag 24 november 2023, Black Friday, brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’ uit. Jaarlijks worden wereldwijd zo’n honderd miljard kledingstukken geproduceerd, waarvan het grootste deel binnen een jaar op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven belandt. Kleding is door de lage prijs en kwaliteit in de ogen van veel mensen een wegwerpproduct geworden. Niet alleen voor kleding bewegen wij ons richting een wegwerpmaatschappij. Hetzelfde geldt voor woonaccessoires, meubels, witgoed, consumentenelektronica, et cetera. De wegwerpmaatschappij gaat gepaard met een grote milieudruk, grondstoffenverspilling en vaak slechte arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden. Hoewel de impact per product afneemt als gevolg van toegenomen milieu-efficiëntie, wordt deze winst tenietgedaan door de groeiende consumptie.

In ons advies betogen we dat de transitie naar een duurzame en circulaire economie niet gaat lukken als we niet tegelijkertijd de bestaande wegwerpmaatschappij afbouwen. Duurzame en circulaire producten kunnen simpelweg niet concurreren tegen wegwerpproducten. Binnen het Europese en Nederlandse beleid worden in de ogen van de raad wel stappen gezet in de goede richting, maar zijn grotere ambities nodig.

De raad identificeert een aantal oplossingsrichtingen en reikt de Nederlandse overheid concrete handvatten aan voor gericht beleid om de wegwerptrend te keren.

Lees meer over het advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’

Interviewverzoeken en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, of met André van der Zande, de voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid, via anneke.verschoor@rli.nl.

Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publicatie van een artikel over dit advies rust een embargo tot 24 november 2023, 15:00 uur.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Anneke Verschoor, communicatieadviseur, anneke.verschoor@rli.nl of 06 15359540. Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Bas Waterhout, bas.waterhout@rli.nl of 06 21178802 Op 24 november om 15:00 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl Volg ons op X @raadrli en LinkedIn gebruik de hashtags #duurzaamheid | #wegwerpmaatschappij Over de Rli De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad behandelt met name strategische maatschappelijke vraagstukken van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. Voorzitter is ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff. www.rli.nl

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid