‘Technologie speelt rol bij emancipatie vrouwen’

07 MRT 2024 09:51 | Rathenau Instituut
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Rosanne Edelenbosch

Aanleiding:
Internationale Vrouwendag wereldwijd | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van structuren en systemen die ongelijkheid in stand houden. Daarbij moet de rol van technologie en beschikbare data niet over het hoofd worden gezien.

Het Rathenau Instituut deed onderzoek naar de rol van technologie in het verkleinen van de gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen. Wereldwijd hebben vrouwen een slechtere gezondheid dan mannen en minder toegang tot gezondheidsdiensten en geneesmiddelen. Biomedische kennis is gestoeld op data uit met name onderzoek naar mannelijke proefpersonen en dieren, en technologie wordt nog altijd voornamelijk ontwikkeld en gefinancierd door mannen.

De opkomst van AI belooft kansen voor medisch onderzoek – ook voor onderzoek naar vrouwen – maar brengt ook risico’s met zich mee. Een recent voorbeeld van vertekening door AI: Google pauzeerde in februari het deel van AI-model Gemini dat plaatjes van personen genereert, omdat het systeem historische figuren onjuist afbeeldde. Bij dit soort plaatjes is het voor iedereen direct duidelijk dat het AI-systeem een fout maakt. Maar wanneer dergelijke AI-systemen in gezondheidsonderzoek en behandelprotocollen worden ingezet, is het veel lastiger fouten te herkennen.

De oplossing begint met goede data. Om de data-achterstand te doorbreken en AI te voeden met vrouwendata, is de overheid aan zet. Nederland kan onderzoek naar vrouwen stimuleren en financieren. Dus niet alleen onderzoek dat genderrepresentatief is voor een patiëntengroep, maar onderzoek naar specifiek vrouwen, waarmee er meer data over vrouwen beschikbaar komt. McKinsey laat zien dat wereldwijd slechts 1 procent van gezondheidszorgonderzoek en ontwikkeling naar vrouwspecifieke aandoeningen gaat. Zonder speciale aandacht voor gezondheidsonderzoek naar vrouwen en ontwikkeling van gezondheidstechnologie vanuit het perspectief van de gezondheid van de vrouw, zal de gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen nog lang blijven bestaan.

Meer binnen de rubriek Zorg