'Kinderen in onveilige situaties kunnen niet wachten op een onderzoek'

08 JUN 2023 10:24 | Wolters Kluwer Schulinck

Dit is een expertquote van Karin Smits, Eindredacteur Jeugd, Wolters Kluwer Schulinck

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Zicht op veiligheid kinderen die wachten op raadsonderzoek moet beter | Nieuwsbericht | Inspectie Justitie en Veiligheid

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind doet de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) een beschermingsonderzoek. Op dit moment moeten kinderen wachten op dit onderzoek.

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd deden onderzoek naar de wachtlijsten. Hieruit blijkt dat het is gelukt om de wachtlijsten te verkorten, maar de inspecties vinden de wachtlijsten en de wachttijden nog steeds onaanvaardbaar lang. Ook concluderen de Inspecties dat de Raad stappen heeft gezet om de kinderen op de wachtlijst beter in beeld te krijgen, maar ze zijn er nog niet.

Kinderen die moeten wachten op een onderzoek door de Raad (en daardoor vaak ook op hulp) lopen het risico in gevaarlijke situaties te blijven en beschadigd te raken. De Raad, maar ook het ministerie van JenV waar de Raad onder valt, moet dit koste wat het kost voorkomen. Natuurlijk in de eerste plaats in het belang van het kind, maar ook om meer problemen in de toekomst te voorkomen.

De wachtlijsten en wachttijden moeten daarom korter. Hier ligt ook een belangrijke taak voor het kabinet. Zij moeten ervoor zorgen dat de Raad de middelen heeft om hun taken uit te voeren. Totdat de wachttijden aanzienlijk korter zijn, moet de Raad er in ieder geval voor zorgen dat er zicht is op de wachtende kinderen.

Als kinderen niet in beeld zijn bij professionals moet de Raad wel direct een beschermingsonderzoek starten. Het gaat hier meestal om kinderen in onveilige situaties en die kan je niet laten wachten. Als het onderzoek niet meteen kan plaatsvinden, moet je op een andere manier in de gaten houden dat deze kinderen niet verder afglijden.

Ik ben het helemaal eens met de inspecties dat Raadsmedewerkers moeten weten hoe het met een kind gaat. Als het dan nodig is, kan de Raad een kind met voorrang helpen. Ja, dit is extra werk voor de Raadsmedewerkers, die al te maken hebben met een hoge werkdruk. Maar op de langere termijn voorkom je hierdoor dat problemen steeds groter worden en steeds lastiger zijn om op te lossen.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid