'Voor energietoeslag studenten is dreiging rechterlijke toets nog niet weggenomen'

04 JUL 2023 16:28 | Wolters Kluwer Schulinck

Dit is een expertquote van Lance op den Camp, Eindredacteur Participatiewet, Wolters Kluwer Schulinck.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Energietoeslag voor uitwonende student met aanvullende beurs (3) | ANP

Er komt toch een energietoeslag voor studenten. Het gaat om 400 euro voor het volgende studiejaar. Studenten die een aanvullende beurs ontvangen en bovendien op kamers wonen, komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. De studenten krijgen het geld via DUO. Het bedrag is lager dan de 1300 euro waar anderen met een laag inkomen aanspraak op kunnen maken bij de gemeente. Dit staat in een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Volgens minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) doet het wetsvoorstel recht aan enkele rechterlijke uitspraken over het recht van studenten op energietoeslag en het advies van de Raad van State op dit punt.

Het valt nog maar te bezien of het wetsvoorstel op dit punt de rechterlijke toets kan doorstaan. Het bedrag dat studenten krijgen is namelijk veel lager dan niet-studenten. Het kabinet vindt dat er geen sprake is van gelijke gevallen en daarom ook geen strijd met het gelijkheidsbeginsel. Maar dat klopt niet volgens de eerdere rechtbankuitspraken. Rechters hebben al gezegd dat studenten zich toch in dezelfde situatie kunnen bevinden als niet-studenten voor wat betreft, woonsituatie, inkomen en energiekosten.

Op zichzelf kan een ongelijke behandeling van gelijke gevallen gerechtvaardigd zijn als een objectieve en redelijke rechtvaardiging daarvoor bestaat. Wat nu zwaarder weegt dan in bestaande rechterlijke uitspraken is dat de uitzondering is neergelegd in de wet. In het algemeen wordt het oordeel van de wetgever gerespecteerd. Tenzij het van redelijke grond is ontbloot. Maar het valt nog maar te bezien of de toelichting bij het wetsvoorstel voldoende rechtvaardiging biedt om voor de energietoeslag studenten anders te behandelen door hen een lager bedrag te geven. Het betoog dat geen sprake is van gelijke gevallen, lijkt me in ieder geval niet houdbaar.

 

Meer binnen de rubriek Recht