'Wetgever aan zet om gewenste minimumloon te handhaven bij personen uit sociaal netwerk'

27 SEP 2023 12:48 | Wolters Kluwer Schulinck

Dit is een expertquote van Erik Boersma, Hoofdredacteur Wmo/Jeugd, Wolters Kluwer Schulinck.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Vervolgbericht minimumloon informele pgb-tarieven | VNG

Recent heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de bedragen gepubliceerd die gemeenten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten hanteren voor de berekening van het persoonsgebonden budget (pgb) voor het sociaal netwerk. Deze moeten aangepast worden doordat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) recent twee belangrijke uitspraken heeft gedaan. Volgens de CRvB moet de gemeente voor het minimale pgb-uurtarief voor het inkopen van hulp bij het huishouden bij een persoon die tot het sociale netwerk behoort, aansluiten bij de geldende cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Er kan niet worden aangesloten bij het wettelijk minimumloon. De wetgever is, naar mijn mening, nu nadrukkelijk aan zet om het door hen gewenste wettelijk minimumloon te handhaven bij personen uit het sociaal netwerk.

In de uitspraken geeft de CRvB aan dat er geen steun is voor het hanteren van het wettelijk minimumloon. Naar mijn mening biedt de wetsgeschiedenis juist wel de grondslag om het wettelijk minimumloon als norm te hanteren. En zelfs een bedrag lager dan het wettelijk minimumloon. Dit volgt uit de wijzigingen die per mei 2019 zijn doorgevoerd in de Uitvoeringsregeling Wmo 2015. Per die datum is het mogelijk om bij hulp uit het sociale netwerk te kiezen voor een symbolische tegemoetkoming in plaats van een pgb op grond van een uurloon (Staatscourant 2018, 68315).

Daarnaast mag er volgens de wetsgeschiedenis een onderscheid worden gemaakt tussen professionals en niet professionals. Tot slot verwijst de CRvB voor zijn onderbouwing naar onjuiste artikelen. Deze artikelen zien op de aanbestedingsprocedures en niet op de vaststelling van het pgb voor sociaal netwerk.

Helaas kan alleen de wetgever het oordeel van de CRvB veranderen. De wetgever is nu aan zet om het door hen gewenste wettelijk minimumloon te handhaven bij personen uit het sociaal netwerk.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid