JA21 wil muren, hekken en zeeblokkade rondom Europese Unie

03 JUN 2024 09:28 | JA21

Den Haag - In aanloop naar de Europese verkiezingen presenteert JA21 lijsttrekker Michiel Hoogeveen vandaag het ‘JA21 Begrens EUropa migratieplan’ met zeven ingrijpende voorstellen om de illegale immigratie naar Europa definitief te stoppen. Één daarvan is om de Europese Unie af te sluiten met muren, hekken en een zeeblokkade. “De onhoudbare asielinstroom ontwricht onze samenleving op tal van terreinen. Onze cultuur, veiligheid en de sociale cohesie komen steeds verder onder druk te staan, net als basisvoorzieningen zoals het onderwijs, de zorg en de sociale zekerheid. Met onze plannen krijgt de EU weer grip op de ongecontroleerde immigratie naar Europa.", aldus Hoogeveen.

Operatie Mediterranean Shield

“De praktische gemakken en economische voordelen van vrij verkeer van goederen en personen -waar JA21 groot voorstander van is- zijn nooit bedoeld geweest voor personen die illegaal de Europese Unie betreden om vervolgens ongehinderd van lidstaat naar lidstaat te reizen. "Voor wie de huidige interne markt wil koesteren, dient het hermetisch afsluiten van de Europese buitengrenzen daarom een absolute topprioriteit te zijn", zegt Hoogeveen. “Daarom willen wij de lidstaten aan de buitengrenzen van de EU steunen met het opwerpen en uitbreiden van fysieke barrières in de vorm van muren, hekken en een zeeblokkade, Operatie Mediterranean Shield.”

Geen asielopvang meer op Nederlandse bodem

Ook wil JA21 grensbewaking aan de binnengrenzen van de EU opzetten met mobiele grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee, een offensief tegen illegaal verblijf door écht werk te maken van terugkeer, geen asielopvang meer op Nederlandse bodem, inzetten op het terugdraaien van richtlijnen en wetgeving die een effectief asielbeleid onmogelijk maken en verdragen actualiseren naar de huidige tijd. “Als dat niet mogelijk blijkt, moeten wij uit deze belemmerende internationale verdragen stappen”, aldus Hoogeveen. “Ons plan is geschreven door de JA21 expertgroep op het gebied van immigratie en geeft ons de inhoudelijke munitie waarmee wij de komende vijf jaar kunnen strijden voor een fundamenteel ander Europees asielbeleid.”

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid