'Gezonde leefstijlinterventie heeft beweging nodig om mensen met overgewicht te helpen'

09 JUN 2023 08:30 | Kenniscentrum Sport & Bewegen

Dit is een expertquote van Maureen Ros, Specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum Sport & Bewegen

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Ook met intensieve begeleiding is afvallen moeilijk - NRC

Uit de monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023, van het RIVM, blijkt dat slechts ongeveer de helft van de deelnemers die in 2020 met een Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zijn gestart het volledige traject heeft afgerond. Een GLI is een tweejarige aanpak naar een gezonde leefstijl die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en duurzame gedragsverandering. Het daadwerkelijk in beweging brengen, is echter geen onderdeel van de meeste GLI’s. En dat terwijl daar juist veel winst te behalen valt.

Duurzaam meer gaan bewegen is een van de doelen van de GLI. Toch ligt in de meeste GLI’s de focus momenteel voornamelijk op uitleg over het belang van bewegen en het beschikbare beweegaanbod, en niet zozeer het daadwerkelijk in beweging brengen. Mensen die in aanmerking komen voor de GLI hebben meestal weinig ervaring met bewegen en moeten barrières overwinnen om te gaan bewegen.

Bewegen onder begeleiding van bijvoorbeeld een buurtsportcoach helpt deze barrières verminderen, verbetert het lichamelijke kunnen en het zelfvertrouwen. En dat terwijl bij de meeste GLI’s het samen bewegen dus geen structureel onderdeel van het programma is. Daarbij voorziet de basisverzekering niet in vergoeding van de inzet van niet-paramedische beweegprofessionals, zoals de buurtsportcoach, binnen de GLI.

Bewegen speelt een belangrijke rol bij het behalen van gezondheidswinst, meer dan alleen het bijdragen aan gewichtsverlies en het behoud daarvan. Bovendien draagt bewegen via verschillende wegen bij aan een beter immuunsysteem. Ook heeft het positief effect op emotioneel en sociaal vlak. Op het mentale vlak zorgt bewegen onder andere voor een uitlaatklep, verbeterde stressregulatie en afname van angstige en depressieve gevoelens.

De juiste inzet van bijvoorbeeld een buurtsportcoach of een beweegprogramma gekoppeld aan een GLI kan deelnemers helpen hun leefstijl te veranderen. Ze doen positieve ervaringen op met bewegen, het zelfvertrouwen groeit, evenals het eigen kunnen. Tot slot vinden deelnemers met ondersteuning van de buurtsportcoach beter de weg naar passend sport- en beweegaanbod, met langdurige deelname en een actievere leefstijl als gevolg.

Als het daadwerkelijke bewegen geen onderdeel wordt van het programma en de GLI alleen blijft inzetten op kennisoverdracht over het belang van bewegen, kan dat de effectiviteit richting zichtbare en blijvende leefstijlverandering nadelig beïnvloeden. Inzetten op het in beweging brengen van de deelnemers en daar positieve ervaringen mee opdoen is cruciaal bij het stimuleren van een actievere leefstijl.

Meer binnen de rubriek Zorg