René Peeters herbenoemd als Humanitas-voorzitter

13 OKT 2022 15:38 | Humanitas

De ledenraad heeft unaniem ingestemd om René Peeters voor een nieuwe termijn te benoemen als voorzitter van het hoofdbestuur van Vereniging Humanitas. "Mijn ultieme motivatie is om mensen te helpen die dat nodig hebben."

Peeters besloot op te gaan voor een tweede termijn omdat continuïteit naar zijn mening op dit moment erg belangrijk is voor Humanitas. Maar vooral omdat hij zich wil blijven inzetten voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben. "Ik kom, om het zacht uit te drukken, niet uit een rijke familie. Maar het was wel een heel warm gezin en mijn ouders hebben altijd heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat hun kinderen goed terecht kwamen. Dat is gelukt, maar het was niet altijd makkelijk. Vanuit die ervaring wil ik de mensen steunen die het doen, onze vrijwilligers en de beroepskrachten, maar vooral de mensen voor wie we het doen. Want ik weet hoe ingewikkeld het kan zijn."

Peeters signaleert dat de hulp van Humanitas nu nog harder nodig is. "Kijk maar naar de gevolgen van de energiecisis en de tweedeling die in de maatschappij aan het ontstaan is. Mijn belangrijkste boodschap is dat armoede en onvrede het democratisch proces aantasten. Wij kunnen eraan bijdragen dat mensen weer een beetje vertrouwen krijgen in hun eigen leven en in organisaties als Humanitas die ervoor zorgen dat ze weer gewoon hun leven kunnen leiden. Zonder dat de basisvoorwaarden aangetast zijn. Als je schulden hebt en je huis uit wordt gezet, verlies je het vertrouwen in de overheid. De vrijwilligers van Thuisadministratie kunnen erbij helpen dat het niet zo ver komt. En voor een jongere die somber is, kan een goed gesprek soms genoeg zijn om een andere blik op het leven te krijgen. Zo draagt Humanitas eraan bij dat mensen die het minder goed hebben weer een treetje hoger komen."

Voor de komende jaren wil Peeters zich er ook op richten dat Humanitas zichtbaarder wordt. "We moeten meer op de trommel slaan en ervoor zorgen dat men snapt dat er geld nodig is voor ons werk. Daarom moeten we het komende jaar alles op alles zetten om nieuwe geldstromen aan te boren. En de gemeenten moeten een overhead betalen die past bij de diensten die we leveren. Zo kan er een mooie combinatie van formele en informele zorg, waar wij voor staan, ontstaan."

Tot slot zou hij ook graag zien dat de vereniging nog meer gaat inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. "We helpen mensen bijvoorbeeld al met het aanvragen van de energietoeslag en bieden ook ondersteuning aan statushouders. Maar we kunnen nog meer inspelen op de actualiteit."

Noot voor de redactie: Meer weten over Humanitas? Neem dan contact op met Lisa Tiggelaar, Hoofd communicatie, fondsenwerving en opleiden via 06 – 81 92 31 62 of l.tiggelaar@humanitas.nl

Meer binnen deze rubriek