Maak meer gebruik van de kracht van vrijwilligersorganisaties bij bestrijding van groeien

20 OKT 2022 14:10 | Humanitas

Maak meer gebruik van de kennis en ervaring van vrijwilligersorganisaties bij het bestrijden van armoede. Die oproep doet Vereniging Humanitas aan de Nederlandse gemeenten.   

Wie in een financieel kwetsbare situatie leeft, krijgt vaak te maken met gevoelens van schaamte, stress en eenzaamheid. Ook gaat bij mensen die niet meer rondkomen de mentale en fysieke gezondheid achteruit. Daarnaast heeft stress grote impact op hoe iemand in staat is vorm te geven aan de eigen toekomst. Bovendien heeft armoede niet alleen invloed op volwassenen, maar ook op bijvoorbeeld kinderen. Ook zij maken zich zorgen, leren slechter en ervaren een sociaal isolement. 

Grote uitdaging 

Je weg vinden in de mogelijkheden voor financiële ondersteuning blijkt voor de meest kwetsbare mensen vaak een grote uitdaging. Er komt veel administratie bij kijken en de regels zijn niet makkelijk te doorgronden. Daarom zetten de vrijwilligers van Humanitas zich graag in voor mensen die in financiële problemen dreigen te raken. Zo helpen de vrijwilligers momenteel mensen in het hele land met het aanvragen van de energietoeslag en staan de vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie sinds jaar en dag klaar om mensen te helpen hun (financiële) administratie weer op orde te krijgen. 

Bijkomend voordeel is dat de Humanitas-vrijwilligers en vrijwilligers van andere organisaties niet boven maar naast de hulpvrager staan. Zij kunnen zo ook tijd en aandacht besteden aan andere levensfacetten en bieden de hulpvrager, en eventueel de partner en kinderen, tevens steun op emotioneel gebied. Verder staat de vrijwilliger dicht bij de hulpvrager en weet wat deze nodig heeft om het hoofd boven water te houden.  

Overigens signaleren de vrijwilligers dat door de huidige prijsstijgingen mensen soms ondanks de overheidsregelingen hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Dit kan een vrijwilliger natuurlijk niet oplossen. Hulpvrager en vrijwilliger kunnen wel samen kijken waar nog op bespaard kan worden en of het mogelijk is om meer inkomen te genereren. Dit zal niet in alle gevallen mogelijk zijn en ook niet altijd voldoende zijn om de financiële problemen op te lossen. De vrijwilliger verwijst de hulpvrager als dat nodig is naar de Schuldhulpverlening en blijft betrokken.  

Lange termijn aanpak 

We zijn er echter van overtuigd dat we mensen nog effectiever kunnen helpen als de gemeenten vrijwilligersorganisaties als Humanitas meer betrekt bij het bestrijden van armoede. Gemeenten zouden vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld in een eerder stadium bij nieuwe plannen op dit gebied kunnen betrekken en ook meer gebruik kunnen maken van de kennis en ervaringen uit de dagelijkse praktijk die deze organisaties hebben. Door zo'n samenwerking kan er flexibeler geopereerd worden en kunnen regelingen passender worden ingezet zodat niemand tussen wal en het schip valt.  

Daarbij adviseert Humanitas ook rekening te houden met het feit dat armoedebestrijding een lange termijn-aanpak vereist. Want armoede brengt mensen structureel in de problemen en daar zijn ze niet uit zodra een crisis voorbij is. Daarom is het goed om nu al te bedenken hoe mensen op de langere termijn ondersteund kunnen worden en zo de bestaanszekerheid wordt bevorderd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tamar Strietman, Programmamanager Thuisadministratie, Armoede en Schulden Telefoon: 020 5231192 / 06 14432508 E-mail: t.strietman@humanitas.nl

Meer binnen deze rubriek