'Publieke dienstverlening vraagt minder en beter uitvoerbare wet- en regelgeving'

23 JUN 2023 17:28 | CGI Nederland

Dit is een expertquote van Johan de Jong, Expert Digitale Overheid bij CGI Nederland. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Kabinet wil wet- en regelgeving vereenvoudigen

Minder en beter uitvoerbare wet- en regelgeving helpt de publieke dienstverlening voor burgers en ondernemers te verbeteren. Dat staat in de reactie van het kabinet op de eerste Staat van de Uitvoering die eerder dit jaar aan de Tweede Kamer is overhandigd, om de politiek te informeren over de knelpunten in de publieke dienstverlening. Het kabinet wil zich hiervoor inzetten, maar erkent dat de verandering omvangrijk is en het een kwestie wordt van de lange adem.

Beperkt aandacht voor ICT bij een betere publieke dienstverlening

Verminderen en verbeteren van wet- en regelgeving gaat zeker bijdragen aan een betere publieke dienstverlening. Vanuit het perspectief van burgers en bedrijven is het ook belangrijk aandacht te besteden aan de uitvoering van de wetten en regels die resteren. Het kabinet besteedt in dit kader in zijn reactie echter beperkt aandacht aan hoe digitalisering kan bijdragen aan een verbeterde publieke dienstverlening.

Kabinet moet lange termijnvisie voor digitale transformatie omarmen

Om te kunnen sturen is het voor het kabinet belangrijk om inzicht te hebben in de rol van ICT en hoe deze de uitvoering kan verbeteren en vereenvoudigen. Het kabinet erkent het belang hiervan en benoemt de legacy-problematiek en de mogelijkheid van een multifunctioneel organisatieoverschrijdend gegevenslandschap. Door te sturen op de realisatie van wendbare uitvoeringsplatformen en het optimaal gebruik van data over de grenzen van uitvoeringsorganisaties heen, kan de dienstverlening als geheel worden verbeterd. Dit vereist verdere ontwikkeling van de digitale basisinfrastructuur en de digitale stelsels.

Naast budget vraagt dit ook om een visie en commitment voor de lange termijn van de politiek. Zonder sturing op de ontwikkeling van de digitale infrastructuur van de overheid blijven complexiteit, inefficiëntie en suboptimale dienstverlening langer bestaan.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid