Woningprijzen stijgen gemiddeld met € 313 per dag

11 NOV 2021 09:00 | Calcasa BV

In het afgelopen kwartaal is de prijs van een Nederlandse woning gemiddeld met € 28.500 gestegen. Dit komt neer op een stijging van    € 313 per dag. Nog niet eerder was deze prijsstijging zo groot. Alhoewel sprake is van grote onderlinge verschillen, is de gemiddelde woningprijs in iedere Nederlandse gemeente in het afgelopen jaar hiermee met tenminste het bruto modaal jaarinkomen gestegen. Door de enorme prijsstijging, doorbrak de gemiddelde woningprijs in Nederland voor de eerste keer de € 400.000 grens en staat nu op € 417.000.

De Nederlandse woningprijzen zijn sinds het derde kwartaal van 2013 aan het stijgen. De eerste jaren was de stijging nog beperkt. Tot 2016 stegen de prijzen met gemiddeld € 24 per dag. In de drie daaropvolgende jaren namen ze met gemiddeld € 60 per dag toe. Zoals al eerder is geconcludeerd, heeft de coronapandemie in Nederland geen negatief effect gehad op de woningprijzen. Woningprijzen zijn sinds het begin van de pandemie in maart 2020 inmiddels met gemiddeld € 144 per dag gestegen. Daarbij speelt de gemiddelde prijsstijging in het afgelopen kwartaal een voorname rol.

Provinciale verschillen

De huizenprijzen zijn in alle provincies significant gestegen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. De provincies Utrecht, Noord-Holland en Gelderland lieten tussen medio 2020 en medio 2021 de grootste prijsstijging zien. De prijsstijging varieerde in deze periode van € 153 tot € 134 per dag. In het afgelopen kwartaal stegen de prijzen in Gelderland met € 275 per dag. Een ongekende stijging ten opzichte van de periode ervoor, die echter in het niet valt bij de prijsontwikkeling in de provincies Utrecht (€ 505 per dag) en Noord-Holland (€ 462 per dag). Woningen in de provincies Zuid-Holland en Flevoland lieten in het afgelopen kwartaal ook grotere prijsstijgingen zien met respectievelijk € 308 en € 286 per dag. Alleen in de provincies Drenthe en Limburg bedroeg de prijsstijging in het afgelopen kwartaal niet meer dan € 200 per dag.

Tabel 1: Prijsstijging per dag in het afgelopen kwartaal en afgelopen jaar per provincie

Gemeentelijke verschillen

De onderlinge verschillen tussen gemeenten laten logischerwijs zien dat de grootste absolute prijsstijgingen zijn terug te vinden in gemeenten waar de woningprijzen op een hoger niveau liggen. Vergelijkbare procentuele prijsstijgingen leiden in dergelijke gemeenten immers tot grotere absolute prijsstijgingen. Dit maakt dat de gemeenten Blaricum, Bloemendaal en Laren de gemeenten zijn met de grootste prijsstijgingen per dag. In het afgelopen kwartaal stegen de woningprijzen in deze gemeenten gemiddeld met meer dan € 800 per dag. Kijkend naar de prijsontwikkeling in het afgelopen jaar, dan zijn de prijzen in een gemeente als Laren gemiddeld met € 430 per dag gestegen. Een vertaling van deze prijsstijging naar een jaarinkomen leidt tot een bedrag van € 156.950; ruim vier keer het door het CBS ingeschatte modale bruto jaarinkomen voor het jaar 2021.

Tabel 2: Prijsstijging per dag in het afgelopen kwartaal per gemeente

Van de vier grote steden namen de prijzen in Utrecht het sterkst toe. De prijsstijging per dag kwam in het afgelopen kwartaal op € 460 per dag uit. Kijkend naar de prijsontwikkeling in het afgelopen jaar, was de dagelijkse prijsstijging in Utrecht € 220. Amsterdam zit relatief dicht bij de ontwikkeling van Utrecht. De prijzen in de hoofdstad stegen het afgelopen kwartaal met € 440. Een huiseigenaar in Amsterdam “verdiende” in het afgelopen jaar € 200 per dag met het hebben van een woning. In de gemeenten Den Haag en Rotterdam lag de dagelijkse prijsontwikkeling iets lager met € 285 per dag in het afgelopen kwartaal en respectievelijk € 160 en € 150 per dag in het afgelopen jaar.

In 113 van de 355 gemeenten in Nederland bedroeg de prijsstijging per dag meer dan € 300. De gemeenten Den Bosch en Leiden zijn voorbeelden van gemeenten waar de prijsstijging iets meer dan € 300 per dag bedroeg. In steden als IJsselstein en Haarlem was dit meer dan € 400 per dag en in Amstelveen en Huizen was dit meer dan € 500 per dag.

De laagste prijsontwikkelingen per dag vinden we in de meer perifere gebieden. In de gemeenten Pekela in Groningen en Brunssum in Limburg stegen de prijzen met net iets meer dan € 120 per dag. Ook gemeenten als Delfzijl, Veendam, Landgraaf, Heerlen en Kerkrade kenden een relatief beperkte prijsontwikkeling ten opzichte van de rest van Nederland. Een stijging van € 130 per dag in deze gemeenten is zowel in absolute zin als in historisch perspectief zeer fors. Enerzijds komt deze jaarlijkse stijging overeen met een meer dan modaal bruto jaarinkomen en anderzijds heeft de gemiddelde landelijke prijsstijging per dag voor 2020 nooit meer dan € 100 bedragen.

Figuur 1: Prijsstijging per dag in het afgelopen kwartaal per gemeente

Miljoenengemeente

Naast de hoogste gemiddelde prijsstijging per dag is in het afgelopen kwartaal sprake van een ander unicum. Door de substantiële prijsstijging in het afgelopen kwartaal bedraagt de gemiddelde huizenprijs in een Nederlandse gemeente* voor het eerst meer dan € 1.000.000: de gemeente Bloemendaal, met recht een miljoenengemeente.

Over Calcasa Calcasa is een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed. Zij houdt zich bezig met dataverzameling, onderzoek, softwareontwikkeling en statistische modelbouw met een sterk wetenschappelijk fundament.

Meer binnen deze rubriek