'Direct meer geld nodig voor humanitaire crisis Afghanistan'

17 AUG 2023 11:02 | Rode Kruis

Dit is een expertquote van Derk Segaar, Hoofd Internationale Hulp, Het Nederlandse Rode Kruis.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Two Years into Taliban Rule, New Shocks Weaken Afghan Economy | United States Institute of Peace

Het Rode Kruis verleent steeds meer hulp in Afghanistan. Honger, droogte en recent hevige regenval en modderstromen, met daarbovenop slechte economische perspectieven, maken de humanitaire situatie in Afghanistan zeer zorgelijk. Tegelijkertijd wordt het voor de Afghaanse afdeling van het Rode Kruis steeds lastiger om mensen in nood te helpen, vanwege beperkte financiële middelen.

Zo’n 28 miljoen inwoners van Afghanistan steunen hevig op humanitaire hulp, omdat zij het zelf niet meer redden. De economische gevolgen door natuurrampen en instabiliteit zorgden ervoor dat zij moeite hebben rond te komen.

Sancties op Afghanistan treffen niet alleen de overheid, maar ook het humanitaire werk dat het land zo hard nodig heeft. Ze hinderen een langetermijnoplossing en visie voor Afghanistan. Om die reden is het Rode Kruis gedwongen bij de hulpverlening de meest kwetsbaren te prioriteren. Er is daarom dringend meer geld nodig, zodat het Rode Kruis meer mensen kan helpen.

Ondanks dat wist het Rode Kruis in de afgelopen zes maanden de hulpverlening uit te breiden in alle provincies. Vrijwilligers en hulpverleners bereikten 500.000 huishoudens (ongeveer 3,5 miljoen mensen) met gezondheidszorg en bewustwordingscampagnes over gezondheid en hygiëne en ongeveer 700.000 mensen met voedselhulp. Ook krijgt een groep van zo’n 250.000 mensen financiële ondersteuning.

Dat zijn grote aantallen, maar wanneer je bedenkt dat 28 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben, is er nog veel werk te doen. De situatie wordt op korte termijn eerder slechter dan beter en het Rode Kruis kijkt waar mogelijk naar structurele oplossingen, om problemen bij de wortel aan te pakken. Denk daarbij aan ingrepen in het landschap, zodat het beter bestand is tegen natuurgeweld: projecten om bodemerosie tegen te gaan of hulp bij de versteviging van huizen. Zonder dit soort interventies blijft het dweilen met de kraan open.

Na deze zomer ligt de winter al snel weer op de loer. Winters in Afghanistan zijn koud en onverbiddelijk. Het Rode Kruis maakt zich daar nu al voor op, door op strategische locaties in het land allerhande spullen op te slaan die zij kan uitdelen wanneer nodig. De bijna 25.000 vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Maar ook zij kunnen weinig zolang grote financiële steun van buitenaf achterblijft.

Meer binnen de rubriek Ngo - goede doelen