'Te eenzijdige focus op warmtepompen zorgt voor vol stroomnet'

14 DEC 2023 17:14 | Nefit Bosch

Dit is een expertquote van Gerd Vrieling, Managing director, Nefit Bosch.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Apeldoorns stroomnet vol: ruim honderd nieuwe warmtepompen niet aangesloten

De energietransitie legt steeds vaker de beperkingen bloot van ons huidige stroomnet. Warmtepompen zijn zonder meer nodig om de doelen, minder aardgas en minder CO2-uitstoot, te halen, maar de eenzijdige focus van dit moment zorgt voor problemen. Door alle pijlen te richten op elektrische systemen, kunnen we die problemen niet oplossen. We moeten zo snel mogelijk naar een aanpak die uitgaat van een veel bredere mix aan technologieën.

De focus van de overheid is al verlegd van ‘helemaal van het gas af’ naar hybride systemen, met een elektrische warmtepomp en een cv-ketel op aardgas. Dat levert weliswaar een minder grote belasting op van het stroomnet, maar ook hiervoor is extra netcapaciteit nodig. We hebben de komende jaren een meer diverse energiemix nodig voor het verwarmen van onze woningen en andere gebouwen.

Waterstof en brandstofcellen

Warmtenetten vormen een van de pijlers, maar het percentage aan te sluiten woningen is beperkt. Biogas vormt voor een relatief klein deel een mogelijke oplossing. Daarnaast ontkomen we er op de middellange termijn niet aan deels nog te verwarmen met aardgas. Bijvoorbeeld voor de vele hybride systemen die nu worden geïnstalleerd. Voor die installatie blijft aardgas nodig, zij het 70 procent minder dan voor een gewone cv-ketel. Een andere pijler is waterstof. Waterstof is onmisbaar voor de ontlasting van het elektriciteitsnet. Het ligt voor de hand groene waterstof in te zetten voor industrie en mobiliteit, maar ook voor het verwarmen van gebouwen. Waterstof kan een rol gaan spelen in het ontlasten van het stroomnet. We hebben in Nederland een uitstekende gasinfrastructuur die met beperkte aanpassingen geschikt is voor waterstof, zoals is aangetoond in meerdere pilots. Om een veilige energievoorziening op de middellange termijn te waarborgen moet het tempo van de groene-waterstofproductie in Europa en de aanvoer van buiten de EU worden opgevoerd.

Daarnaast moet je ook denken aan decentrale energieopwekking door middel van brandstofcelsystemen die werken op waterstof of biogas bijvoorbeeld. Met brandstofcellen in wijken, bij bedrijven en bij oplaadstations kun je lokaal netcongestie voorkomen.

Willen we de overbelasting van ons stroomnet zoveel mogelijk beperken, dan zullen we ons niet moeten blindstaren op elektrificatie maar snel moeten schakelen naar een brede mix van alle technologieën die ons ter beschikking staan.

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen