'​​​​​​​Klimaatambities alleen mogelijk met meer focus op waterstof'

13 DEC 2023 11:19 | Bosch

Dit is een expertquote van Gerd Vrieling, Managing director, Nefit Bosch

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Mogelijke doorbraak in Dubai: drie keer zoveel duurzame energie in 2030

De NOS meldde een mogelijke doorbraak in Dubai: drie keer zoveel duurzame energie in 2030. Dat is een loffelijk streven, maar de focus op elektrificatie alleen is niet voldoende voor een duurzame energievoorziening. Groene waterstof is hierin een onmisbare factor.

Waterstof speelt een cruciale rol in het opslaan en transporteren van overschotten aan wind- en zonne-energie. Vervolgens kan het zonder CO2-uitstoot weer worden omgezet in energie of warmte. De inzet van systemen die op waterstof werken, vormt daarom een essentieel onderdeel van de toekomstige energiemix. Daar moeten we nu op acteren.

Haalbare oplossing

Nederland is, naast Duitsland en Engeland, aanjager en koploper in Europa op het gebied van waterstof. Maar groene waterstof wordt vooral nog gezien als een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van de industrie, de grote bedrijven en het zware transport. Die focus moeten we verbreden: waterstof hebben we ook nodig voor het verwarmen van woningen en gebouwen.

Warmtenetten en warmtepompen zijn namelijk niet voor alle Nederlandse woningen een optie. Wil je dan alsnog verwarmen zonder fossiele brandstoffen en zonder CO2-emissies, dan is waterstof een van de meest voor de hand liggende opties. Bovendien is het een haalbare oplossing, onder meer omdat de bestaande gasinfrastructuur in Nederland met minimale aanpassingen geschikt te maken is voor waterstof, zoals bewezen in diverse nationale en internationale pilots.

Werk aan de winkel

Desondanks erkent Straver dat er nog veel werk aan de winkel is voordat groene waterstof op grote schaal kan worden toegepast in woningen. Momenteel is groene waterstof nog schaars. Het tempo van de groene-waterstofproductie in Europa moet worden opgevoerd om een veilige energievoorziening op de middellange termijn te waarborgen.

Gelukkig wordt zowel in de EU, als in Nederland fors geïnvesteerd in waterstoffabrieken, zoals in Eemshaven. Er komt een waterstofringleiding, die vanaf Rotterdam, via de Randstad door het noorden, oosten en zuiden van ons land gaat lopen. In eerste instantie worden de grote industriële gebieden aangesloten. Daarna zullen steeds meer aftakkingen mogelijk worden. Dan komen ook de eerste woonwijken in beeld om van waterstof voorzien te kunnen worden. Maar we moeten wel zorgen dat we er dan klaar voor zijn.

Voortouw nemen

Waterstof is niet dé oplossing, maar wel een van de noodzakelijke onderdelen van de energietransitie. Daarom is het belangrijk dat we het momentum vasthouden: politiek en bedrijfsleven moeten gezamenlijk zorgen voor een bredere focus, zodat waterstof de komende jaren in voldoende mate beschikbaar komt, ook voor het verwarmen van woningen. Zo kan Nederland een leidende positie innemen in de verdere ontwikkeling van de technologie, maar ook in de productie en distributie van groene waterstof.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid