'Een nieuw kabinet kan zich niet aan de energietransitie onttrekken'

27 NOV 2023 09:57 | Bosch

Dit is een expertquote van Gerd Vrieling, Managing director, Nefit Bosch.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Wat betekent de verkiezingswinst van de PVV voor het klimaat?

Dat er een andere politieke wind gaat waaien is geen reden om aan te nemen dat de ingezette ontwikkelingen een halt kan worden toegeroepen. Ten eerste realiseert een groot deel van Nederland zich terdege dat de redenen om het gebruik van fossiele energie terug te dringen ook na de verkiezingen onverminderd aanwezig zijn. Ten tweede: Nederland is geen eiland en wie er ook in het torentje zit, er zijn nu eenmaal internationale afspraken waaraan we ons als land hebben gecommitteerd.

Ik denk wel dat het tempo tijdelijk lager kan komen te liggen. Mogelijk wordt ook de invulling van de plannen op bepaalde punten aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de ‘verplichte hybride warmtepomp’ vanaf 2026. Of die verplichting er komt onder een nieuw kabinet, valt nog te bezien. Dat laat onverlet dat wij denken dat de opmars van de (hybride) warmtepomp ook de komende jaren doorzet.

Maar naast de warmtepomp zullen er ook andere oplossingen nodig zijn voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. De energiemix zal de periode gevarieerder zal worden. Naast hernieuwbare energie hebben we nog steeds aardgas nodig en na 2030 kan waterstof een rol gaan spelen.

Wij richten ons op al deze technologieën met als doel het verbruik van fossiele energie en de CO2-uitstoot te reduceren. Als internationale speler kijken we naar de trends in heel Europa. Onze strategie ten aanzien van de energietransitie zien we bevestigd, ook voor Nederland. Na weken van verkiezingsretoriek, zal ook een nieuw kabinet moeten onderkennen dat we ons niet aan deze wereldwijd ingezette ontwikkeling kunnen onttrekken.

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen