Uitnodiging: aanbieding rapport internationale klimaatrechtvaardigheid aan minister Jetten

24 OKT 2023 08:32 | Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

Op 26 oktober 2023 overhandigt voorzitter Bert Koenders van de AIV een adviesrapport over internationale klimaatrechtvaardigheid aan minister Jetten voor Klimaat en Energie. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen.

Over het advies

Ondanks alle investeringen in verduurzaming schiet de wereldwijde klimaatactie om de doelen van het Parijsakkoord te halen tekort. Daarbij speelt volgens de AIV het gebrek aan internationale klimaatrechtvaardigheid een belangrijke en onderschatte rol. In zijn adviesrapport doet de AIV daarom een aantal urgente aanbevelingen aan het kabinet hoe Nederland kan werken aan een eerlijker en rechtvaardiger klimaattransitie in internationaal verband. De AIV presenteert zijn aanbevelingen op een actueel moment: in november vindt in Dubai de COP28 plaats.

Praktische gegevens en aanmelden

Locatie: Nieuwspoort Den Haag

Datum: donderdag 26 oktober 2023

Programma:

  • 12u00 inloop
  • 12u30 toelichting en uitreiking advies door Bert Koenders aan minister Jetten
  • 13u00 inhoudelijke presentatie van de aanbevelingen en beantwoording vragen
  • 14u00 einde

Aanmeldingen en interviewverzoeken graag van te voren richten aan marius.snyders@minbuza.nl, o.v.v. uw naam, organisatie/medium en telefoonnummer.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid