Persuitnodiging: Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn Verlies & Suïcidepreventie

07 FEB 2023 09:41 | ECIO

Hoe kan je studenten helpen met het omgaan met verlies en tegenslag? Hoe ga je als onderwijsinstelling om met suïcide en maak je hier preventief beleid op? Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst van het Landelijk netwerk Studentenwelzijn in het hoger onderwijs op 16 februari a.s. bij Vergadercentrum Domstad te Utrecht. Het aantal suïcides onder jongeren blijft stijgen. Dit vraagt om een landelijke, actiegerichte aanpak van suïcidepreventie. Onderwijsorganisaties en hun professionals zijn onmisbaar bij het opvangen van signalen van jongeren met suïcidaal gedrag, verlies en tegenslag. Studenten krijgen te maken met verschillende vormen van verlies, zoals zorgen over hun financiële situatie, het ervaren van stress en prestatiedruk, verlies van vriendschappen en relaties, verlies van gezondheid of zorgen rondom maatschappelijke factoren zoals het klimaat.

Highlights programma

  • Heidi van den Hout, gezondheidswetenschapper, verlies- en werkgelukdeskundige, zal met haar lezing inzicht geven hoe verlies, veerkracht en autonomie werken met handvatten om veerkracht en autonomie te versterken bij diffuus verlies om studenten hierin te kunnen ondersteunen.  
  • Tijdens een panelgesprek zal worden ingegaan op rouwverwerking, suïcide en preventie.
  • Evelien van Goor van 113 Zelfmoordpreventie zal inzicht geven in hoe onderwijsorganisaties beleid kunnen ontwikkelen op het signaleren en voorkomen van psychische problemen en suïcidaal gedrag bij studenten.  
  • Na een gezamenlijke lunch kunnen de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over initiatieven bij hen in de regio.

Stijging aantal suïcides onder jongeren

In 2021 constateerde de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) een toename van 15% ten opzichte van de voorgaande jaren onder jongvolwassenen. Uit onderzoek van 113 blijkt dat zo’n 5 jongeren in een gemiddelde schoolklas van 25 leerlingen weleens aan zelfdoding denkt of heeft gedacht. Elke dag belanden 10 jongeren op de afdeling Spoedeisende Hulp na een poging tot zelfdoding. In 2021 pleegden 56 jongeren tot 20 jaar en 237 jongeren tussen de 20 en 30 jaar zelfmoord. Dat zijn gemiddeld 5 jongeren per week.

Praktische informatie

  • Datum: 16 februari 2023
  • Tijd: 10:00 - 14:00 uur
  • Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Meer informatie

Bijeenkomst van het Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Doel en ambities Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Vragen? Neem voor deelname als pers contact op met Nora Bruning: nbruning@cinop.nl, 06-13678982

Meer binnen de rubriek Onderwijs