Prioriteit verduurzamen industrie goed voor klimaatdoelen én toekomstbestendigheid sector

15 FEB 2024 12:49 | ING
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Gert Jan Braam

Aanleiding:
SER: geef prioriteit aan uitvoering plannen duurzame maakindustrie - Duurzaam Ondernemen

Een derde deel van de broeikasgasemissies komt van de industrie. Voor het behalen van de klimaatdoelen is verduurzaming van de industrie van groot belang. Elk haalbaar en schaalbaar verduurzamingsinitiatief in de sector kan een flinke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dat vindt ook de Sociaal Economische Raad (SER), die onlangs pleitte voor een snelle verduurzaming door meer gerichte investeringen in de sector.

De transitie naar een CO2-neutrale industrie is inmiddels ingezet met verduurzamingsroutes voor de energie-intensieve clusters en een flink aantal technologische ontwikkelingen. Denk aan hernieuwbare energie, biobrandstoffen, industriële elektrificatie, warmtepompen en warmteopslag. Technologie, regelgeving en bewustwording hebben al geleid tot aanzienlijke uitstootvermindering in de sector. Maar er is meer nodig. 

Volgens de SER kan een aanzienlijke versnelling in CO2-reductie worden gerealiseerd door de transitie naar een CO2-neutrale industrie meer prioriteit en ondersteuning te geven. Dat kan met een gericht, langjarig en stabiel beleid over meerdere kabinetsperiodes heen. In dit beleid moeten de noodzakelijke investeringen vanuit het Klimaatfonds en een structureel 3 procent bbp budget voor Research & Development worden geborgd. Ook moet het oplossen van knelpunten zoals de uitbreiding van het elektriciteitsnet, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en versnelling van de grondstoffentransitie hierin centraal komen te staan.

Het advies van de SER is uitstekend. Alleen met een langetermijnvisie en plan voor de toekomst bouwen we als Nederland aan een moderne en duurzame industrie. Een duurzame industrie is van strategisch belang voor het verdienvermogen en werkgelegenheid in de komende decennia tot 2050 én daarna.

Nu prioriteit geven aan de verduurzaming van de sector is een absolute voorwaarde voor de ontwikkeling en het behoud van een schone en circulaire industrie in Nederland. Een toekomstbestendige industriesector waarborgt de strategische onafhankelijkheid van Nederland en versterkt bovendien de internationale concurrentiepositie. 

Gert Jan Braam is sector specialist Industry bij ING Sector Banking

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid