'Invoeren klimaatlabel voorkomt dat huizenkopers te veel betalen'

23 JAN 2024 09:56 | ING
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Sophie Kraaijeveld

Aanleiding:
Woningen in grote steden 13% minder waard door klimaatrisico’s

Winters worden natter en zomers heter; door extremer weer lopen woningen meer kans op schade. De meeste woningkopers houden hier nu nog weinig rekening mee. Dat kan voor onvoorziene kosten zorgen. Een eenvoudige check hoe de potentiële woning ervoor staat op het gebied van droogte, hitte, wateroverlast en overstroming is nodig om de juiste woningwaarde in te schatten. Een landelijk klimaatlabel kan invulling geven aan deze check. 

Momenteel houden woningkopers bij hun aankoopbeslissing geen rekening met klimaatproblemen om drie redenen: 1) de klimaatproblematiek voelt niet urgent genoeg, 2) het is moeilijk om de risico’s voor koopwoningen in te schatten en 3) het is onduidelijk wat de financiële consequenties zijn van klimaatgerelateerde problemen.

Het gevoel van urgentie neemt inmiddels toe bij kopers nu overstromingen steeds vaker het nieuws domineren. Het inschatten van de risico’s is nog wel een probleem. Er is in Nederland weliswaar relevante klimaatinformatie beschikbaar, maar deze informatie is te complex voor de gemiddelde woningkoper om te doorgronden. Het zou daarom helpen als een woningkoper met een simpele druk op de knop kan zien hoe hoog de risico’s bij de woning worden ingeschat. Bijvoorbeeld “C” voor overstroming en “B” voor hittestress. Wanneer de risico’s beter in beeld zijn kan de woningkoper met deze informatie zelf de financiële gevolgen onderzoeken.   

Er zijn diverse (commerciële) partijen bezig met een label dat woningkopers kan helpen de risico’s in te schatten. Maar een uniforme, landelijk geaccepteerde methode is er nog niet. Het zou helpen als de overheid de ontwikkeling van een landelijk geldend uniform klimaatlabel zou stimuleren.

Zolang er geen uniform label is zullen huizenkopers moeilijk een inschatting kunnen maken van mogelijke toekomstige schade en daarmee door gebrek aan transparante informatie in voorkomende gevallen te veel betalen. 

Sophie Kraaijeveld is sector specialist Real Estate bij ING Sector Banking

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed