'Leiders moeten stoppen met overtuigen op basis van argumenten'

09 APR 2024 06:45 | Charlotte van Asseldonk
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Charlotte Van Asseldonk

Aanleiding:
D66 is moralistisch en betweterig, volgens intern rapport | Trouw

Het beste jongentje of meisje van de klas zijn, maakt je nog geen goede leider. Dat blijkt ook uit het interne evaluatierapport van D66 dat ze opstelde naar aanleiding van de het forse verlies bij de afgelopen verkiezingen. D66 maakte de klassieke denkfout die veel leiders maken. Namelijk: de partij probeerde mensen te overtuigen met argumenten en met het verkondigen van ‘de waarheid’. 

Dat lijkt een goed idee, maar mensen haken er juist keihard op af. En terecht. Want leiderschap gebaseerd op verbale overtuigingskracht leidt tot meer tegenargumenten, veel discussie en weerstand.

Leiderschap gaat over ‘volgerschap’, zonder volgers zijn er geen leiders. Een betweterige toon en bezig zijn met ‘gelijk halen’ werken niet. Waar leiders daarom uitgesproken goed in moeten zijn, is in het vinden van de juiste toon om anderen mee te krijgen. Het gaat erom dat de ander zich gehoord, gezien en serieus genomen voelt. 

Leiders die zich echt verdiepen in de behoeften van hun mensen en daar invulling aan geven, krijgen anderen veel makkelijker mee in de richting die ze voor ogen hebben. Leiderschap gaat dus om goed luisteren.

Leiders moeten daarom stoppen met heel veel praten, met het verkondigen van ‘de waarheid’ en met aannemen dat ze weten wat goed is voor de ander. Anders verliezen ze hun volgers en dus hun leiderschap.

De vraag die iedere leider zich elke dag zou moeten stellen is dan ook: wat heeft de ander van mij nodig om met mij mee te gaan? 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws