'Hogere vliegprijzen weinig impact op reisgedrag; specifieke overstaptaks potentie'

13 OKT 2023 09:27 | Hogeschool Inholland

Dit is een expertquote van Ko Koens, lector New Urban Tourism, Hogeschool Inholland

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Politieke partijen willen vliegen duurder maken, hoe ziet dat eruit?

Veel politieke partijen willen de kosten van vliegen verhogen volgens het NOS-nieuwsbericht van woensdag 11 oktober. Het opheffen van de vrijstelling van accijns en de btw zou leiden tot een prijsstijging van een 25 procent.

Een tegenargument dat gegeven wordt is dat deze prijsstijging ervoor zal zorgen dat mensen niet meer kunnen vliegen. Dat terwijl resultaten van recent onderzoek van het Expertise Netwerk Sustainable Urban Tourism (ENSUT) van Hogeschool Inholland in samenwerking met Erasmus Universiteit onder ruim 4000 Europese inwoners vanuit vijf verschillende steden laten zien dat een dergelijke algemene prijsverhoging er hoogstwaarschijnlijk niet voor zal zorgen dat mensen massaal het vliegtuig laten staan. Tenminste niet voor vluchten binnen Europa.

Sterker nog, zelfs áls vliegen significant (33 procent) duurder wordt dan met de trein reizen, zo blijkt uit het onderzoek, dan nog blijft de overgrote meerderheid (90 procent van de ondervraagden) vliegen. Zelfs als de groepen die bekend staan om een grotere affiniteit met duurzaamheid, zoals jongeren en hoogopgeleiden. Dit omdat de trein momenteel vaak juist nog veel duurder is.

Wel biedt de prijsverhoging een kans om meer investeringsvermogen te creëren voor het verduurzamen van de luchtvaart en betere internationale treinverbindingen.

In het licht van de bevindingen van het onderzoek is een vliegtaks specifiek voor overstappers echter wel een goed idee zijn. Daarmee zal het aantal vluchten tussen de 9 en 13 procent afnemen, schrijft NOS in juli. Dit is nuttig, omdat het ervoor kan zorgen dat de krimpdoelstelling van Schiphol kan worden gehaald, zónder dat dit de Nederlandse vakantiegangers benadelen, die niet minder zullen gaan vliegen door de hogere kosten.

Kortom: de impact van een dergelijke algemene prijsverhoging van 25 procent op ons reisgedrag zal minimaal zijn. Een specifieke overstaptaks is effectiever.

Meer binnen de rubriek Reizen en toerisme