Oproep Cedris: ‘Verbeter de arbeidsvoorwaarden van álle werknemers bij gemeenten’

22 FEB 2023 16:25 | CEDRIS

De VNG en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Cedris feliciteert hen met dit resultaat, maar is tegelijkertijd verbaasd dat de mensen onder de cao-Wsw en cao Aan de Slag nog steeds met lege handen staan. Er wel geld vrijgemaakt voor een substantiële salarisverhoging voor gemeenteambtenaren, maar niet voor de laagstbetaalde werknemers in andere cao’s. Voor hen blijft namelijk vooralsnog de nullijn gelden.

Onacceptabel

“Dat is onacceptabel en het maakt me boos”, aldus Cedris-voorzitter Mohamed el Mokaddem. “Het gaat hier namelijk om een kwetsbare groep die op of net iets boven het minimumloon betaald krijgt. We doen daarom een dringende oproep aan de partijen: neem je verantwoordelijk en verbeter ook de arbeidsvoorwaarden voor mensen onder de cao-Wsw en cao Aan de Slag!”

Het is in korte tijd al de tweede keer dat deze werknemers worden achtergesteld bij hun collega-ambtenaren. En dat terwijl zij soms hetzelfde werk doen en vaak zij aan zij op de werkvloer staan. Dat vindt Cedris pijnlijk en niet uit te leggen.

Ook het Rijk draagt verantwoordelijkheid

Cedris vindt dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk om extra geld beschikbaar te stellen voor werknemers die vallen onder de cao-Wsw en cao Aan de Slag. Hier zijn al meerdere gesprekken over gevoerd met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Desondanks is er nog steeds geen zicht op voldoende extra geld.

Zorg voor passende arbeidsvoorwaarden voor iedereen

“Dat is teleurstellend, maar ontslaat de VNG niet van de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor passende arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers die bij of via de gemeenten aan het werk zijn”, aldus El Mokaddem. “Daar spreken wij hen op aan. Zorg er dan ook voor dat juist deze kwetsbare medewerkers niet nog langer met een lege portemonnee blijven zitten!”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Doek, senior adviseur public affairs. Te bereiken via 06 - 20 29 53 69. Cedris is de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De leden zijn sociale werkbedrijven, sociale ondernemingen en gemeenten. De meeste van hen hebben jarenlange kennis van en ervaring met werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Ze kennen de regionale arbeidsmarkt en zijn daarom een belangrijke partner voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak.

Meer binnen de rubriek Economie en geld