Evaluatiecommissie neemt Omgevingswet onder de loep

05 DEC 2023 09:58 | Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO)

Evaluatiecommissie neemt Omgevingswet onder de loep

De Evaluatiecommissie Omgevingswet onderzoekt en evalueert de komende vijf jaar hoe de Omgevingswet in de praktijk uitpakt en of de wet zijn doelen bereikt. Hoe de commissie de wet gaat evalueren staat in haar Plan van Aanpak Evaluatie. Dit plan is op 4 december 2023 door demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Aanpak evaluatie

De commissie zal de volle breedte van de Omgevingswet evalueren door de werking van de belangrijkste instrumenten uit de wet te onderzoeken: de omgevingsvisie, het programma, de decentrale regels, de algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Ieder jaar doet de commissie onderzoek naar twee van deze instrumenten. Welk onderwerp in welk jaar aan de orde komt, wordt bepaald door de actualiteit en de beschikbaarheid van informatie. Deze aanpak stelt de commissie in staat om, naast de wetsevaluatie na vijf jaar, ook jaarlijks een onafhankelijke reflectie uit te brengen op de werking van de wet in de praktijk.

Een oordeel op basis van ervaringen van alle gebruikers van de wet

De Omgevingswet is een omvangrijke wet die bijna iedereen in Nederland zal raken. Het plan van aanpak beschrijft hoe de commissie de ervaringen van gebruikers van de wet gaat verzamelen. Deze ervaringen, van burger tot projectontwikkelaar, moeten samen met alle aanvullende onderzoeken de commissie helpen om tot een evenwichtig oordeel over de werking van de Omgevingswet te komen.

Noot voor de redactie Voor meer informatie over de wetsevaluatie kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl of 06-15369330. Algemene informatie De Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) heeft de opdracht gekregen om de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (hierna: VRO) te adviseren over de werking van de Omgevingswet. De commissie voert haar taken onafhankelijk uit. De commissie bestaat uit: ir. Hetty Klavers (voorzitter), prof.dr.mr. Frank Groothuijse, prof.dr. Michiel Herweijer, drs. Jeroen Niemans, prof.mr. Marleen van Rijswick, ir. Sarah Ros, prof.dr.mr. Hanna Tolsma, en mr. Wienke Zwier. Ron Hillebrand, algemeen secretaris van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is ook secretaris van de evaluatiecommissie.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid