Kifid: afronding projectmatig behandelen beleggingsverzekeringsklachten in zicht

22 JAN 2024 15:41 | Kifid

In de tweede helft van 2023 heeft Kifid 54 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond. In 25 klachtzaken heeft de geschillencommissie van Kifid duidelijkheid gegeven met een uitspraak. Er zijn negentien klachten opgelost met bemiddeling. Het aantal nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen bleef beperkt tot acht. Op dit moment heeft Kifid nog ongeveer 80 beleggingsverzekeringsklachten in behandeling. Daarmee komt de afronding van de projectmatige en fasegewijze aanpak van deze klachten in zicht.

Eveline Ruinaard, voorzitter geschillencommissie:

“Kijkend naar heel 2023 heeft Kifid ruim 130 beleggingsverzekeringsklachten afgerond. Met het resterende aantal klachten in behandeling verwachten we dit hoofdstuk in 2024 te kunnen sluiten. De projectmatige en fasegewijze aanpak zoals we die sinds april 2018 kennen zullen we dit jaar afronden. Dit betekent dat Kifid eventuele nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen zal behandelen zoals we dat met andere klachten doen, dus niet meer op projectmatige basis. Voor elke klacht, oud of nieuw, geldt dat Kifid die met dezelfde zorgvuldigheid behandelt als de honderden soortgelijke klachten die in de afgelopen jaren zijn afgerond.”

Merendeel clusters afgerond

Sinds april 2018 heeft Kifid de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Cluster voor cluster behandelt Kifid deze klachten. Begin 2024 zijn vrijwel alle clusters, op een enkele klacht na, afgerond. De nog resterende klachten waarmee het projectteam Beleggingsverzekeringen aan de slag is gaan voornamelijk over beleggingsverzekeringen van a.s.r. en Nationale Nederlanden. Van 25 consumenten vraagt Kifid nog geduld en begrip; hun klacht zal dit jaar nog worden opgepakt.

Collectieve schikkingen geen gevolgen voor individuele klachtbehandeling

De schikkingen tussen enkele belangenorganisaties en de verzekeraars Aegon/ a.s.r. en NN Groep hebben geen gevolgen voor de behandeling van klachten over beleggingsverzekeringen bij Kifid. Kifid zet de behandeling van klachten over beleggingsverzekeringen van genoemde verzekeraars gewoon voort. Kifid zal deze klachten, zoals gebruikelijk, individueel en naar de specifieke omstandigheden beoordelen.

Een overzicht met feiten en cijfers over de voortgang klachtbehandeling Beleggingsverzekeringen is te vinden op de webpagina Beleggingsverzekeringen.

Meer binnen de rubriek Economie en geld