Lancering handreiking Informatievoorziening voor studenten met psychische klachten

06 FEB 2023 11:00 | ECIO (onderdeel van CINOP)

Meer dan de helft van de studenten in het hoger onderwijs kampt met psychische klachten, zoals angst en somberheid en bij 12% gaat het om ernstige psychische klachten. Onderwijsinstellingen bieden voorzieningen voor studenten met psychische klachten. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat deze studenten niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor passende begeleiding en voorzieningen of kunnen zij de gewenste informatie niet vinden. Hierdoor is de kans groter dat zij niet de juiste ondersteuning krijgen bij hun mentale problemen en lopen zij het risico een achterstand op te lopen op het studieschema of uit te vallen. Met de toename van studenten die kampen met psychische klachten is het noodzaak de informatievoorziening aan te laten sluiten op de behoeften van deze studenten, zodat ook zij met succes hun opleiding kunnen doorlopen. Om onderwijsinstellingen hierbij te ondersteunen, heeft ECIO de handreiking Informatievoorziening voor studenten met psychische klachten gepubliceerd.

Handreiking ‘Informatievoorziening voor studenten met psychische klachten’

In de handreiking wordt ingegaan op belemmerende en bevorderende factoren rondom informatievoorziening en worden evidence-informed interventies en tips aangeboden voor toegankelijke en vindbare informatie. Tevens worden handvatten gegeven hoe studenten gestimuleerd kunnen worden om tijdig informatie te zoeken, zonder belemmerd te worden door schaamte en taboe. De focus van de handreiking ligt op toegankelijke informatie, communicatie en taal en kennis en attitude van onderwijspersoneel en attitude van studenten.

Definitie functiebeperking

Een functiebeperking in welke vorm dan ook, fysiek of psychisch, kan er voor zorgen dat studeren veel energie kost en dat studenten meer tijd nodig hebben dan andere studenten zonder beperking. Voorbeelden van functiebeperkingen zijn dyslexie, autisme, AD(H)D, chronische ziekte en ook psychische klachten. Echter krijgen psychische klachten, zoals onder andere depressie, psychose, manisch-depressieve stoornis, angststoornis, eetstoornis niet altijd de status van functiebeperking.

Feiten en cijfers psychische klachten vanuit onderzoek

Een steeds grotere groep studenten kampt met psychische klachten (Hofstra, Boonstra & Korevaar, 2021). Uit de Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten Hoger Onderwijs kwam naar voren dat meer dan de helft (51%) van de studenten in het hoger onderwijs kampt met psychische klachten, zoals angst en somberheid, en dat het bij 12% van de studenten gaat om ernstige psychische klachten (Dopmeijer et al., 2022). Psychische klachten kunnen studenten belemmeren bij het studeren. Zowel uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) als uit de Beleidsmonitor komt naar voren dat studenten met psychische aandoeningen zich, in vergelijking met studenten met andere functiebeperkingen, het vaakst door hun aandoening in de studie belemmerd voelen (Scheeren & Schreurs, 2022; Van den Broek, Termorshuizen & Cuppen, 2022). Uit de NSE kwam bijvoorbeeld naar voren dat 95% van de studenten met een psychische aandoening minimaal een beetje belemmering ervaart in hun studie en dat 65% aangeeft zelfs veel tot heel veel belemmering te ervaren (Scheeren & Schreurs, 2022). Door deze belemmeringen hebben zij een grotere kans om een achterstand op te lopen op het studieschema en uit te vallen (Van den Broek, Termorshuizen & Cuppen, 2022; Van den Broek et al., 2013).

Over ECIO

Studenten met een fysieke beperking of extra ondersteuningsvraag moeten met succes hun opleiding kunnen doorlopen en doorstromen naar een passende baan op de arbeidsmarkt: onderwijs voor iedereen, zonder belemmeringen. ECIO adviseert en ondersteunt hierbij universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen bij het vormgeven van inclusief onderwijs, beter studentenwelzijn en een inclusieve arbeidsmarkttransitie van opleiding naar werk.

Meer binnen de rubriek Onderwijs