Het nieuwe pensioencontract moet nog wel even worden uitgelegd

29 NOV 2023 11:01 | Boer & Croon
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Kees Jan van Vliet

Aanleiding:
Wetenschappers onderzoeken rol van communicatie in slagen nieuw pensioenstelsel - Nieuws - Universiteit Utrecht

Met het nieuwe pensioencontract gaat in de pensioensector meer veranderen dan in de afgelopen vier decennia. Dit geldt óók voor de pensioendeelnemers, want zij mogen onder andere hun risicovoorkeuren duidelijk maken en in het geval van de Flexibele Premieregeling hun beleggingsvoorkeuren aangeven. En alsof dit nog geen voldoende complexe transitie inhoudt, is het mogelijk dat een nieuw kabinet aanpassingen aan de bestaande Wet Toekomst Pensioenen wil doorvoeren. Als het aan NSC ligt, krijgen deelnemers het recht om voor of tegen het invaren van hun pensioenaanspraken te stemmen. 

Moeizame communicatie

Dit betekent dat pensioenuitvoerders nu moeten nadenken over hoe ze deze complexe materie op een begrijpelijke en toegankelijke manier kunnen communiceren naar een diverse groep deelnemers. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat iedereen straks in staat is om een weloverwogen beslissing te nemen? De communicatie rondom pensioenen is altijd al een punt van aandacht geweest. Met de (mogelijke) veranderingen in het verschiet wordt het nog wel cruciaal om helder en transparant te communiceren. Er moet rekening worden gehouden met de diverse achtergronden, kennisniveaus en communicatievoorkeuren van de deelnemers.

Kort en begrijpelijk

Dit vergt onderzoek naar de behoefte aan informatie en de wijze waarop dit het beste kan worden overgedragen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen pensioenuitvoerders een communicatieplan opstellen dat aansluit bij de wensen en behoeften van hun deelnemers. Hierbij is het van belang om te erkennen dat niet iedereen even geïnteresseerd is in pensioenzaken en dat de communicatie daarop moet worden afgestemd: probeer niet alles uit te leggen, maar zorg dat de kernboodschap overkomt – dit is al ingewikkeld genoeg.  Het is belangrijk om de informatie begrijpelijk en kort te houden, mogelijk zelfs met gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals TikTok om jongere deelnemers te bereiken.

Kees-Jan van Vliet, partner Boer & Croon, in samenwerking met Miriam Martinus en Wouter de Vries van Studio Winegum

Meer binnen de rubriek Economie en geld