Rectificatie: Solvabiliteitsonderzoek 2023: Energieleveranciers ongeschonden uit crisis

26 OKT 2023 09:29 | Vastelastenbond

* Rectificatie: In een eerder verstuurd persbericht hebben wij de verkeerde solvabiliteitscijfers van Vattenfall N.V. gebruikt om de financiële gezondheid van dit energiebedrijf aan te duiden. In deze tekst is dat rechtgezet.

Hoewel 2022 een roerig jaar was en de energiemarkt zich in een diepe crisis bevond, zijn alle energieleveranciers goed uit de strijd gekomen. Alle achttien door de Vastelastenbond onderzochte energiebedrijven hebben een positieve solvabiliteit. Een aantal partijen is er zelfs in geslaagd om uit de rode cijfers te klimmen. Directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond is blij met deze ontwikkelingen: “Het is fijn dat er geen energieleveranciers meer zijn met een negatieve solvabiliteit. Dat maakt de kans om een verkeerde keus te maken een stuk kleiner.”


Op basis van de jaarcijfers van 2022 zijn er geen energiebedrijven met een negatieve solvabiliteit te noteren. Mega Energie stond er vorig jaar nog slecht voor, maar deze leverancier wist het tij te keren. De nieuwkomer, die sinds eind vorig jaar in Nederland actief is, levert ook energie in Frankrijk en België.


Bij het beoordelen van de solvabiliteit heeft de Vastelastenbond gekeken naar de jaarcijfers die energieleveranciers hebben gedeponeerd. Engie had met een dalende solvabiliteit te maken. Bij het merendeel van deze bedrijven ging het om een lichte daling.


Consument ving klappen op

Hoewel 2022 een onstuimig jaar was waarin de gasprijzen regelmatig fors de lucht inschoten, zijn energiebedrijven redelijk ongeschonden uit de strijd gekomen. “Door geen contracten met vaste tarieven meer aan te bieden, konden zij de hoge inkoopkosten voor gas aan de klanten doorrekenen. Variabele tarieven pasten zich aan de markt aan en dat zorgde ervoor dat de energierekening per maand kon verschillen”, verduidelijkt Wolfert.


De consument ving de klappen op, stelt Wolfert. Een paar energiebedrijven is sterker uit de crisis gekomen en zagen hun solvabiliteit stijgen: “Zo Mega Energie terugkijken op een geslaagd jaar, want deze partij slaagde erin om uit de rode cijfers te klimmen en heeft nu een positieve solvabiliteit. Ook ging het Pure Energie voor de wind, want deze partij zag de solvabiliteit stijgen van 18 procent in 2021 naar 37 procent in 2022.” 


Solvabiliteitsonderzoek Vastelastenbond

Om consumenten te helpen bij het maken van de juiste keuze voor een energieleverancier onderzoekt de Vastelastenbond jaarlijks een groot aantal partijen. “We regelen voor duizenden klanten jaarlijks het beste energiecontract. Bij ons selectieproces speelt niet alleen de laagste prijs een rol”, zegt de directeur van de consumentenorganisatie.


Het is volgens Wolfert “ontzettend belangrijk” om te weten welke partijen solvabel zijn: “Wij willen geen klanten aanmelden bij een energieleverancier die een grotere kans heeft om failliet te gaan. Alleen prijs mag niet leidend zijn, dus nemen we in ons onderzoek ook het inkoopbeleid en de financiële buffers van energiebedrijven mee. Dit jaar staan alle partijen er goed voor en dat maakt een overstap minder risicovol. Met het oog op het einde van het prijsplafond en een naderende winter is het verstandig om nu over te stappen naar een vast energiecontract.”


Onderzoek solvabiliteit energieleveranciers

Solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf en geeft aan in welke mate bedrijven zijn gefinancierd met eigen vermogen. Wanneer er sprake is van een groot eigen vermogen wil dat zeggen dat een bedrijf over meer financiële buffers beschikt. Een solvabiliteit van boven de twintig procent is gezond. Wanneer de solvabiliteit van een onderneming onder de twintig procent komt, is dat laag te noemen, maar het hoeft niet direct een probleem te zijn. Dit betekent dat een groot gedeelte van het bedrijf gefinancierd is met geleend geld.


De aflossing en rentekosten drukken zwaar op de financiën. Een negatieve solvabiliteit houdt in dat bedrijven weinig financiële klappen kunnen opvangen. Daarnaast is het lastiger om geld te lenen of krediet te krijgen wanneer de solvabiliteit laag is. Daarom kan een klein verlies er al voor zorgen dat een energieleverancier failliet gaat. Wanneer een energieleverancier failliet gaat, blijft de leveringszekerheid gegarandeerd. Klanten komen dus niet zonder stroom of gas te zitten.


Faillissementsgolf energiemarkt

In 2021 onderzocht de Vastelastenbond voor het eerst de solvabiliteit van negentien energiebedrijven. Het onderzoek van de consumentenorganisatie wees uit dat een aantal partijen er financieel slecht voorstonden. Uiteindelijk vroegen zeven energiebedrijven faillissement aan.


Welkom EnergieAnode EnergieEnstrogaAllure EnergieSEPA Green, Naked Energy en FENOR Energie gingen bankroet. Op Allure Energie na waren de extreem hoge energietarieven de oorzaak van de faillissementsaanvraag. In 2022 stonden drie partijen er slecht voor, maar deze leveranciers wisten het tij te keren.

Over de Vastelastenbond

De Vastelastenbond helpt consumenten sinds 2004 om hun vaste lasten te verlagen. Zo beheren ervaren adviseurs van het bedrijf uit Eindhoven de energiezaken voor duizenden klanten. Omdat klanten via een abonnementsvorm betalen, is de Vastelastenbond volledig onafhankelijk. Door de klanten jaarlijks automatisch over te laten stappen naar het beste aanbod in de markt wordt er financieel voordeel behaald. Ook voert de Vastelastenbond jaarlijks onderzoek uit naar de solvabiliteit van energiebedrijven.

www.vastelastenbond.nl

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws