'Structurele droogte dwingt boeren van crisis- naar risicomanagement'

02 MEI 2023 15:07 | Hogeschool Inholland

Dit is een expertquote van Gerry Kouwenhoven, associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw, Hogeschool Inholland

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Amper is het voorjaar begonnen of een groot deel van Europa is al uitgedroogd - NRC

Het voorjaar is net begonnen en een groot deel van Europa is al uitgedroogd. Vooral in Zuid-Europa is het al extreem droog. Onderzoekers waarschuwen dat Europa beter zal moeten nadenken over de verdeling van het beschikbare water. Ook in Nederland is de kans op droogte in het voorjaar en in de zomer sterk toegenomen. Om de structurele uitdagingen het hoofd te bieden moeten boeren en tuinders stoppen met crisisdenken als reactie op extreem weer, en aan de slag met risicomanagement.

Agrarische ondernemers handelen nog te vaak vanuit crisisdenken en kortetermijnvisies als reactie op extreme weersomstandigheden. Crisisdenken leidt weliswaar tot flexibele kortetermijnoplossingen op het eigen terrein, zoals water uit de omringende sloten gebruiken om het land te besproeien, maar niet tot een aanpak die op de lange termijn de bedrijfsvoering beschermt.

Om de impact van structurele extreme weersomstandigheden op de bedrijfsvoering op te vangen moeten boeren en tuinders handelen met een langetermijnvisie vanuit risicomanagement. Zo versterken ze de positie van de onderneming, de keten en het gebied. Een oplossing op het eigen terrein kan op korte termijn de crisis oplossen, maar samenwerken met de buren of het gebied brengt balans tussen wat de een over heeft en de ander tekort komt.

De effecten van klimaatverandering houden niet op bij de erfscheiding, dus samenwerking is van groot belang. Door klimaatverandering zien we effecten zoals vernatting, verdroging, verzilting van de grond en bijvoorbeeld het verschuiven van seizoenen. Door vooraf in te spelen op de effecten die komen, zoals waterberging bij extreme en lange droogte, bereiden ondernemers zich voor. Samenwerkingen als het deltaprogramma Zoetwater kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Meer binnen de rubriek Boeren, land- en tuinbouw