‘Niet voor HR’ pleit voor brede blik en leiderschap op gebied van diversiteit en inclusie

13 JUN 2023 10:00 | B + B Vakmedianet Groep B.V. / VMN Media

Wendy Broersen: “Inclusie is méér dan een HR-taak”

Diversiteit en inclusie zijn hot issues in de samenleving en daarmee ook in organisaties. Veel organisaties hebben in ieder geval een begin gemaakt met D&I-beleid – en daarvoor is meestal een HR-functionaris aangesteld. Niet genoeg, zegt Wendy Broersen in haar nieuwe boek Niet voor HR. “Het creëren van een structureel inclusieve organisatiecultuur is een taak van alle afdelingen. Voor vooruitgang zijn bovendien heldere besluiten nodig. Het is dus belangrijk dat de top van de organisatie diversiteit en inclusiviteit actief ondersteunt.”

Dat diversiteit en inclusie pas relatief kort in de belangstelling staan, is minder gek dan menigeen wellicht denkt. Discriminatie is pas sinds 2010 bij wet verboden via het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Daarmee is niet vanzelf een einde gekomen aan discriminatie. Integendeel, ruim 27% van de Nederlandse bevolking ervaart nog altijd een vorm van discriminatie. Het wettelijk verbod is wel een eerste stap geweest naar meer inclusie, ook in organisaties, bijvoorbeeld door het invoeren van omgangsregels en normen.

In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn diversiteit en inclusie sowieso bittere noodzaak, legt Broersen uit. “Natuurlijk zou het mooi zijn als organisaties zich vanuit een maatschappelijk belang inzetten voor meer diversiteit en inclusie. In de ‘War on Talent’ heeft dat een sterk aantrekkende werking voor medewerkers. Feit is dat de meeste organisaties zich pas echt met D&I gingen bezighouden toen bleek dat inclusieve organisaties het gewoon beter doen. Diversiteit en inclusie lijken een business case voor succes te zijn. Behoud van talent, betere aansluiting bij klantengroepen en markten, betere beslissingen, meer innovatie, meer toegang tot maatschappelijk bewuste investeerders: de zakelijke argumenten zijn talrijk.”

Maar dat is niet de reden voor de titel van haar boek. Broersen ziet dat veel organisaties de volgende stap zetten door een D&I-manager aan te stellen. Die rapporteert meestal aan de HR-directeur. “Op zichzelf geen verkeerde gedachte, want voor HR staat de mens tenslotte centraal. Maar HR kan het niet alleen. Het moet overal in de organisatie zichtbaar en voelbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat diversiteit en inclusie onderdeel van het DNA van de organisatie worden, heb je mensen nodig die het overal in de organisatie kunnen implementeren.”

Bovendien is er een tweede reden om het breder te trekken, zo betoogt Broersen. “HR heeft vaak slechts een faciliterende functie. Dat betekent dat de organisatie niet per se hoeft te doen wat HR adviseert. Maar vooruitgang op het gebied van diversiteit en inclusie vraagt om slagkracht en autoriteit. Al vervult HR vaak wel een sleutelrol, de bijdrage vanuit leiderschap, communicatie en andere organisatieonderdelen is cruciaal.”

Broersen schreef Niet voor HR als praktische gids voor de stapsgewijze introductie van meer diversiteit en inclusie in een organisatie. Ze begint met uitleggen waarom diversiteit en inclusie niet hetzelfde zijn – diversiteit is een van de voorwaarden voor inclusiviteit – om daarna haar eigen vijf-fasen-model te presenteren voor een structureel en effectief D&I-beleid: AIM. Die afkorting staat heel speels en pretentieloos voor An Inclusion Model. In de volgende hoofdstukken legt Broersen uit hoe je het ideale D&I-team samenstelt en hoe je herkent in welke fase je je bevindt, welke stappen je in die fase het beste kunt nemen en wat daarbij de rol is van elk D&I-teamlid. Ook geeft ze zicht op valkuilen en hoe je die kunt omzeilen. Tussen de hoofdstukken vindt de lezer intermezzo’s die een overzicht geven van belangrijke historische gebeurtenissen op het gebied van discriminatie, aangevuld met de meeste recente maatschappelijke ontwikkelingen.

Niet voor HR is bedoeld om meteen mee aan de slag gaan. Elk hoofdstuk bevat daarom korte en langere praktijkcases om de lezer te inspireren en de materie tot leven tot brengen. Broersen: “Het gaat uiteindelijk om die praktijk. Inclusieve organisaties leveren een grote bijdrage aan meer inclusie in de maatschappij. Daarom heb ik dit boek heb geschreven: om je te informeren en te inspireren om actief bij te dragen aan inclusie. Als we alle talenten in de wereld werkelijk en optimaal inzetten, kunnen we alle grote problemen oplossen die onze wereld bedreigen. Daar ben ik van overtuigd.”

Over de auteur

Wendy Broersen is inclusie-expert en oprichter en CEO van de Superwomen Academy. Dit bedrijf helpt organisaties met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van een diverse groep medewerkers. Broersen noemt zichzelf een ‘onverbeterlijke positivo’ en beschikt over een aanstekelijk enthousiasme. Ze is initiatiefnemer en gastdocent van het D&I-masterprogramma van de Universiteit van Amsterdam, waaraan professionals uit heel Europa deelnemen. Ook is ze de bedenker van Equalitypoly, de eerste management diversity game die bedrijven helpt om niet alleen over diversiteit en inclusie te praten maar ook tot uitvoering over te gaan.

Algemene informatie

  • Titel: Niet voor HR. Omdat inclusie teamwork is
  • Auteur: Wendy Broersen
  • Prijs: € 39,95 (incl. btw)
  • ISBN: 9789462158252
  • Te bestellen bij Managementboek.nl of de erkende boekhandel

Meer binnen de rubriek Uitgeverij