'Energiebelasting voor grootverbruikers moet omhoog'

01 JUN 2023 08:53 | Stichting Stimular

Dit is een expertquote van Stefan Romijn, adviseur duurzaam ondernemen, Stichting Stimular

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Huishoudens en kleine bedrijven draaien op voor energieverbruik industrie | Klimaat | NU.nl

Uit een analyse van nu.nl blijkt dat de grootste energieverbruikers samen ongeveer 20 procent van het gas verbruiken en een derde van alle elektriciteit. Toch betalen zij nog geen 2,5 procent mee aan de energiebelasting. Kleine ondernemers, die samen veel minder energie verbruiken, betalen bijna de helft van de totale energiebelasting. Door de energiebelasting voor grote bedrijven te verhogen, ontstaat een grotere prikkel om energie te besparen.

Voor kleine ondernemers is het energieverbruik een grote kostenpost. Juist omdat zij veel energiebelasting betalen, verdienen energiemaatregelen zich snel terug. We zien dan ook dat juist de kleine ondernemers afgelopen jaren veel energie hebben bespaard en zelf hun eigen energie zijn gaan opwekken.

Omdat de grote bedrijven nauwelijks energiebelasting betalen, zijn energiemaatregelen voor hen minder snel rendabel. Daarom is veel subsidie nodig om de grootste energieverbruikers energie te laten besparen. Die subsidie wordt dan weer grotendeels opgebracht door de kleine ondernemers en huishoudens, via de energiebelasting die zij betalen. Een eerlijkere verdeling zal het draagvlak voor klimaatbeleid vergroten.

Als we de klimaatdoelen willen halen, zullen juist de grootste energieverbruikers flink aan de slag moeten. Een verhoging van de energiebelasting is een goed middel om te zorgen dat het ook voor grote bedrijven gaat lonen om slimmer om te gaan met energie, zonder dat de kleine bedrijven en huishoudens hier voor opdraaien.

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen