'Zorgelijk dat meisjes achterblijven in sportdeelname'

29 MEI 2024 09:07 | Kenniscentrum Sport en Bewegen
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Jamilla Vervoort

Aanleiding:
Wat moet er gebeuren om meisjes weer aan het sporten te krijgen? | Trouw

Het recente onderzoek ’Zo Sport Nederland’ in opdracht van NOC*NSF laat een positieve trend zien in het herstel van sportdeelname. Zorgwekkend is dat meisjes, vooral tijdens de puberteit, minder deelnemen aan sport. Meisjes ervaren vaak verschillende drempels bij het deelnemen aan sport.

De drempels variëren van een afnemend zelfvertrouwen tijdens de puberteit (die bij jongens in die periode juist toeneemt) tot de invloed van sociale normen en verwachtingen die meiden ervaren met betrekking tot hun lichaam. Meisjes kunnen zich geremd voelen door het idee van 'het perfecte lichaam' en de druk van onder andere social media om hieraan te voldoen. Hoewel sommige meisjes een (nieuwe) sport oppakken om hun lichaamsbeeld te verbeteren, doen anderen juist niet mee vanwege zorgen over hun lichaamsbeeld. Meisjes zijn eerder geneigd om aan sport deel te nemen en hiermee door te gaan wanneer ze geloven dat het een manier is om vriendschappen op te bouwen en te onderhouden.

Bovendien ervaren meisjes vaak sociale druk en ongemak in de sportomgeving; vooral als ze het gevoel hebben dat ze bekeken worden door jongens of wanneer ze negatieve reacties krijgen. Voor meisjes met een migratieachtergrond, waar de sportdeelname al laag is, spelen vaak ook culturele waarden een rol. Voor hen zijn de toegankelijkheid van sportfaciliteiten en privacy van belang. 

De dalende cijfers van sportdeelname door meiden benadrukken de noodzaak van een inclusieve aanpak in de sportsector. Als samenleving moeten we streven naar een omgeving waarin alle meisjes gelijke kansen hebben om te genieten van sport en lichamelijke activiteit, ongeacht hun achtergrond, geslacht of sociaaleconomische status. Om de sportdeelname van meisjes te verhogen, is het belangrijk dat gemeenten - samen met sportbonden en/of brancheorganisaties - sportaanbieders stimuleren en ondersteunen in het versterken van hun clubbeleid en programma's te ontwikkelen die specifiek inspelen op de unieke behoeften en uitdagingen van meisjes.

Meer binnen de rubriek Sport