Rli-advies Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

16 OKT 2023 00:01 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Rli brengt advies uit over verduurzaming bedrijventerreinen

Op 31 oktober 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ uit. In zijn advies betoogt de raad dat de duizenden bestaande bedrijventerreinen in Nederland essentieel zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving. Helaas zijn ze te lang een blinde vlek geweest in het overheidsbeleid. De laatste jaren groeit de beleidsmatige aandacht voor bedrijventerreinen wel, maar een cruciaal aspect blijft daarbij onderbelicht: verduurzaming.

Verduurzaming is niet alleen onvermijdelijk, het biedt ondernemers én de samenleving ook veel meerwaarde. Veel van de benodigde duurzaamheidsmaatregelen kunnen bedrijven zelfstandig nemen, maar voor een groot aantal is georganiseerde samenwerking op bedrijventerreinen cruciaal. Zonder hulp van de overheid krijgen ondernemers deze samenwerking onvoldoende van de grond. Daardoor blijven cruciale kansen onbenut. Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies op 31 oktober om 15:00 uur in ontvangst. Het advies wordt ook aangeboden aan minister Jetten voor Klimaat en Energie en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De raad doet in zijn advies aanbevelingen om de meerwaarde van duurzame bedrijven en bedrijventerreinen te verzilveren.

Lees meer over het advies 'Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’

De centrale vraag van dit advies luidt:

Met welke beleidsmaatregelen en -instrumenten is de verduurzaming van bedrijventerreinen en de ondernemingen die er zijn gevestigd, te versnellen? En welke rol zouden de rijksoverheid, andere overheden, marktpartijen en de samenleving hierbij moeten spelen?

Interviewverzoeken en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, of met Erik Verhoef, de voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid, via anneke.verschoor@rli.nl.

Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publicatie van een artikel over dit advies rust een embargo tot 31 oktober 2023, 15:30 uur.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Anneke Verschoor, communicatieadviseur, anneke.verschoor@rli.nl of 06 15359540. Voor meer informatie over de inhoud van het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Evert Nieuwenhuis, evert.nieuwenhuis@rli.nl, 06 21926501. Op 31 oktober om 15:30 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl Volg ons op X @raadrli en gebruik de hashtags #verduurzaming en #bedrijventerreinen Volg ons op LinkedIn Over de Rli De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad behandelt met name strategische maatschappelijke vraagstukken van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. Voorzitter is ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff. www.rli.nl

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid