Overheid moet verduurzaming bedrijventerreinen ondersteunen

31 OKT 2023 15:30 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Overheid moet verduurzaming bedrijventerreinen ondersteunen

Het Rijk moet doelen stellen voor de duurzaamheid van bedrijventerreinen. Georganiseerde samenwerking tussen bedrijven is cruciaal om deze doelen gezamenlijk te realiseren. Het Rijk moet dit stimuleren en uiteindelijk wettelijk verplichten. Eén en ander is ook in het belang van de bedrijven zelf. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ dat op 31 oktober 2023 door demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst is genomen.

Duurzaamheidsdoelen voor bedrijventerreinen

Bedrijven op bedrijventerreinen staan voor grote duurzaamheidsopgaven. Voor een deel zijn deze gezamenlijk van aard. Bijvoorbeeld als het gaat om energie: bedrijven kunnen zelf opgewekte elektriciteit aan elkaar leveren en overschotten gezamenlijk opslaan om later te gebruiken. Dat is voordelig voor bedrijven zelf, maar óók voor de samenleving: netcongestie wordt voorkomen en de energietransitie wordt versneld. De raad adviseert het Rijk voor de gezamenlijke opgaven doelen te stellen. Dat kan door een toekomstbeeld voor bedrijventerreinen te schetsen, voorzien van meetbare tussendoelen en termijnen om deze te bereiken.

Samenwerking

Om deze collectieve doelstellingen te bereiken, is georganiseerde samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen vereist. Helaas kent slechts 20% van de reguliere bedrijventerreinen één of andere vorm van organisatie. Daarom moet het Rijk organisatievorming stimuleren, bijvoorbeeld met fiscale middelen maar ook door collectieve projecten en organisatiekosten te subsidiëren. Op den duur moet volgens de raad samenwerking op bedrijventerreinen wettelijk worden verplicht.

Belang voor bedrijven

Bedrijven op bedrijventerreinen hebben belang bij een duidelijk toekomstbeeld en bij samenwerking om de bijbehorende duurzaamheidsdoelen te bereiken, aldus de raad. Dat geeft richting aan hun handelen en leidt tot efficiency en kostenbesparing. Ook is duurzaamheid van bedrijventerreinen aantrekkelijk voor banken en verzekeraars, hetgeen gunstige condities voor bedrijven bevordert.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Anneke Verschoor, communicatieadviseur, anneke.verschoor@rli.nl of 06 15359540. Voor inhoudelijke informatie over het advies kunt u contact opnemen met de projectleider Evert Nieuwenhuis, evert.nieuwenhuis@rli.nl, of 06 21926501. Op 31 oktober 2023, vanaf 15:30 uur, is het advies te downloaden via www.rli.nl Volg ons op LinkedIn en X @raadrli en doe mee met #verduurzaming en #bedrijventerreinen Over de Rli De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad behandelt met name strategische maatschappelijke vraagstukken van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. Voorzitter is ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff. www.rli.nl

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid