'Grote meerderheid werkende Oekraïners ontevreden over baan en kansen'

27 SEP 2023 09:44 | Hogeschool Inholland

Dit is een expertquote van Martin Blaakman, Associate lector Toegankelijkheid van het Recht, Hogeschool Inholland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Aantal werkende Oekraïners opnieuw gestegen | Trouw

Het aantal Oekraïners in loondienst in Nederland is met 6 procent gestegen: van 44 procent in november vorig jaar naar 50 procent in mei van dit jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar dat is slechts één kant van het verhaal.

Onderzoek van Hogeschool Inholland onder 903 Oekraïners laat zien dat slechts 30 procent tevreden is met hun werk in Nederland. Een meerderheid (59 procent) is niet tevreden met de kansen om werk te vinden dat aansluit op hun werkveld en hun opleidingsniveau. Zonder langetermijnvisie vanuit het volgende kabinet zullen Oekraïners slecht aangesloten blijven op de arbeidsmarkt en zal integratie trager verlopen.

Veel Oekraïners hoog opgeleid

In de praktijk vinden Oekraïners grotendeels werk in productiewerk, horeca, schoonmaak, tuinbouwkassen. Hier verrichten ze laaggeschoold werk dat weinig inkomen oplevert. Maar zeker twee derde van de Oekraïners is hoogopgeleid. Een groot obstakel is het gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid. Slechts 3 procent schat de eigen Nederlandse taalvaardigheid in als goed of zeer goed. Natuurlijk vergt het tijd en inspanning om de taal te leren. Maar Oekraïners geven ook aan onvoldoende toegang tot goede, betaalbare taaltraining, onvoldoende toegang tot kinderopvang en financiële onzekerheid als obstakels te ervaren. Ook speelt een rol dat de toekomst van hun juridische status onzeker is: Oekraïners ervaren dat werkgevers dit een reden vinden om terughoudend te zijn.

Langetermijnvisie nodig

De Nederlandse regering moet een visie ontwikkelen op verblijf van Oekraïners voor de lange termijn, met bijzondere aandacht voor taaltraining. Daarbij kan Nederland leren van andere landen. Duitsland bijvoorbeeld kiest ervoor om Oekraïners een kostenloze integratiecursus aan te bieden en daaropvolgend een taaltraining voor de arbeidsmarkt, de zogenaamde ‘Berufssprachkurs’. Zulke, of vergelijkbare, oplossingen kunnen Oekraïners helpen sneller passende banen te vinden, sneller voldoende inkomen te verdienen en daarmee sneller door te stromen naar zelfstandige woningen. Het is tijd om de focus te leggen op zorgvuldige integratie en ondersteuning. Dat zal op de lange termijn een waardevolle investering blijken.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen