Khadija Arib benoemd tot voorzitter raad van toezicht ARQ

06 JAN 2022 14:10 | ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum benoemt per 1 januari jongstleden Khadija Arib tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Zij volgt hiermee Ruth Peetoom op die in september 2021 voorzitter van de Nederlandse ggz werd.

Jan-Wilke Reerds, voorzitter raad van bestuur ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum: “We zijn enthousiast over de komst van Khadija Arib naar de raad van toezicht van ARQ. Haar ervaring en maatschappelijke betrokkenheid bij onderwerpen zoals zorg en veiligheid sluiten prachtig aan op het werkveld van ARQ en we verheugen ons dan ook op de samenwerking.”

Over Khadija Arib

Khadija Arib was van 13 januari 2016 tot 7 april 2021 Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamer (PvdA). Als Kamerlid was Arib lid van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de commissie voor Veiligheid en Justitie. Van die laatste commissie was zij vicevoorzitter van 2007 tot 2010. Arib hield zich met name bezig met mensenhandel, zedenwetgeving,  gezondheidszorg en medisch-ethische kwesties. Zij is per 1 januari jongstleden ook lid van de raad van toezicht van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam.

Khadija Arib

Meer binnen deze rubriek